Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Obwodnica Wadowic zostanie dokończona? Czy mrzonki burmistrza Klinowskiego?

Obwodnica Wadowic zostanie dokończona? Czy mrzonki burmistrza Klinowskiego?

Kolejny raz koncepcja obecnego wlodarza Papieskiego Miasta nie wytrzymuje próby czasu. – Mieszkańcy poprosili mnie o dalsze monitorowanie sprawy planowanej budowy tzw. domknięcia obwodnicy Wadowic, wyprowadzającej ruch od ronda Generała Leopolda Okulickiego przed mostem na Skawie, w ciągu dróg krajowych nr 28 i 52, w stronę Suchej Beskidzkiej. W związku z tym wystąpiłem z zapytaniem do dyrektora GDDKiA w Krakowie oraz burmistrza Wadowic o wyjaśnienia na jakim etapie jest uzgadnianie projeków i kto będzie w przyszłości inwestorem. Mówię sprawdzam Klinowskiemu – informuje poseł dr hab. Józef Brynkus.

Pełna treść wystąpienia do dyrektora GDDKiA w Krakowie:

Wadowice, dnia 13 kwietnia 2018 roku

 

    Szanowny Pan
            Tomasz Pałasiński
                               Dyrektor Oddziału GDDKiA
w Krakowie

Szanowny Panie Dyrektorze!
Podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic burmistrz Mateusz Klinowski poinformował, że przez Urząd Miejski uzgodniony został z Krakowskim Oddziałem GDDKiA przebieg tzw. domknięcia obwodnicy Wadowic, wyprowadzającej ruch od ronda Generała Leopolda Okulickiego w ciągu dróg krajowych 28 i 52 przed mostem na Skawie, w stronę Suchej Beskidzkiej, wzdłuż Stadionu Miejskiego 650-lecia Wadowic, po pasie terenu pomiędzy dawną linią kolejową w stronę Suchej a stadionem.

Uprzejmie proszę o informację, jak faktycznie wygląda sprawa uzgodnień dla przebiegu i budowy tej trasy, a jeżeli droga ta ma być rzeczywiście częścią obwodnicy, jakie parametry teren ten i przyszła droga powinna spełniać? Czy rzeczywiście Gmina Wadowice przedłożyła jakiekolwiek dokumenty koncepcyjno-planistyczne dotyczące przedłużenia obwodnicy śródmiejskiej? Po jakich terenach zaplanowano przebieg tej drogi? Skoro ma to być element przebiegu drogi krajowej, kto będzie inwestorem – Gmina czy GDDKiA?

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Pełna treść wystąpienia do burmistrza Wadowic:

Wadowice, dnia 13 kwietnia 2018 roku

 

Szanowny Pan
          Burmistrz Wadowic
            dr Mateusz Klinowski
                            Urząd Miejski w Wadowicach

Panie burmistrzu!
W trybie art. 2 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej uprzejmie proszę o informacje dotyczące planowanej budowy tzw. domknięcia obwodnicy Wadowic, wyprowadzającej ruch od ronda Generała Leopolda Okulickiego przed mostem na Skawie, w ciągu dróg krajowych nr 28 i 52, w stronę Suchej Beskidzkiej.

O uzgodnieniu powyższej koncepcji z Krakowskim Oddziałem GDDKiA informował Pan podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Wadowickim Centrum Kultury.

Uprzejmie proszę o informacje:

  1. Jak faktycznie wygląda sprawa uzgodnień dla przebiegu i budowy tej trasy, a jeżeli droga ta ma być rzeczywiście częścią obwodnicy, jakie parametry teren ten i przyszła droga powinny spełniać?
  2. Jaki przebieg drogi obwodowej zaplanowano i po jakich dokładnie terenach?
  3. Czy Gmina Wadowice przedłożyła jakiekolwiek dokumenty koncepcyjno-planistyczne dotyczące tej drogi do GDDKiA? Jeżeli tak to jakie i kiedy?
  4. Skoro ma to być dokończenie przebiegu drogi krajowej, kto będzie inwestorem – Gmina Wadowice czy GDDKiA?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa