Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kukiz `15 składa trzy projekty dla osób z niepełnosprawnościami

Kukiz `15 składa trzy projekty dla osób z niepełnosprawnościami

To nie jest walka partyjna tylko walka o godne życie. Renta socjalna, wypłacana osobie niepełnosprawnej w znacznym stopniu to 84% najniższej renty. Zasiłek pielęgnacyjny niewaloryzowany od 12 lat to 153 zł. Nie ma na co czekać! Kolejny raz zgłaszamy projekty które podnoszą rentę socjalną do kwoty 1000 zł a zasiłek do 215 zł. Grupa, która wymaga naszego wsparcia to 285 tys. osób, a kwota na to potrzebna to niecały miliard. I kolejny raz składamy projekt dotyczący ograniczenia ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Posłanka Agnieszka Ścigaj zaapelowała do rządzących o podjęcie szybkiego procedowania trzech zaproponowanych przez nią ustaw, których celem jest polepszenie sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

„Mamy przygotowane trzy projekty ustaw do procedowania natychmiastowego, do nadania druku, do zwołania komisji polityki społecznej. Pierwszy dotyczy podniesienia renty socjalnej do 100% najniższej renty, jaką wypłaca ZUS. To naprawdę nie jest duża kwota. Chcemy, aby ta sprawa natychmiast została załatwiona. Nie ma co czekać 17 dni, dwa tygodnie. Trzeba zwołać komisję natychmiast i procedować te ustawy. Te ustawy nie są partyjne, są nakierowane na to, aby pomóc osobom, aby tak naprawdę poczuły się i żyły godnie” – mówiła posłanka Ścigaj na konferencji prasowej w Sejmie.

Pierwszy z zaproponowanych projektów dotyczy podniesienia renty socjalnej do kwoty 1000 zł.brutto, czyli do 100 procent najniższej wypłacanej obecnie przez ZUS renty. Drugi projekt zakłada podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego ze 153 zł do wysokości 215 zł. Trzecia ustawa reguluje sytuacje niepełnosprawnych w zakresie ich ubezwłasnowolniania. Chodzi o to, by ograniczyć bezpodstawne ubezwłasnowalnianie osób z niepełnosprawnościami.

Szacuje się, że obecnie z rent i zasiłków, o których mowa powyżej korzysta około 285 tys. osób. Realizacja postulatów Kukiz’ 15 to koszt niespełna miliarda złotych.