Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Czy Gmina Wadowice odzyskała już środki włożone na likwidację nielegalnego wysypiska?

Czy Gmina Wadowice odzyskała już środki włożone na likwidację nielegalnego wysypiska?

W ślad za interwencjami z 2016 i 2017 roku dotyczącymi likwidacji nielegalnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Polnej w Wadowicach poseł dr hab. Józef Brynkus wystąpił z pytaniami w tej sprawie do burmistrza Wadowic. Gdzie jest kasa?

Pełna treść wystąpienia:

Burmistrza Wadowic
dr Mateusz Klinowski
                Urząd Miejski w Wadowicach

 

Pan burmistrz Wadowic!
Nawiązując do moich wystąpień z 2016 i 2017 roku dotyczących likwidacji nielegalnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Polnej w Wadowicach – działki nr 3543/2, 3049, 2978, 2979, 2981/6 i 3052 (ostatnia korespondencja  w styczniu 2017 r.) – uprzejmie proszę w trybie art. 2 ust. 1 oraz art. 14 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o następujące informacje:

  1. Czy koszty usunięcia wspomnianych odpadów zostały przez Gminę Wadowice odzyskane, czyli wyegzekwowane od p. Wioletty Kołakowskiej jako osoby odpowiedzialnej za powstanie nielegalnego składowiska?
  2. Jeżeli nie zostały, to dlaczego i kiedy wobec tego nastąpi egzekucja tych kwot? Co jest powodem przewlekłości postępowania egzekucyjnego?
  3. Jeżeli Gmina odzyskała wyłożone środki częściowo, to w jakim procencie?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Krzysztof Sitko/Pressmania.pl


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa