Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Prokurator Generalny zajmie się łamaniem prawa w Urzędzie Miejskim w Wadowicach?

Prokurator Generalny zajmie się łamaniem prawa w Urzędzie Miejskim w Wadowicach?

W Polsce wszyscy są równi wobec prawa. – Organizowanie „tajnych” obrad dotyczących żywotnych interesów mieszkańców Gminy nie jest przewidziane w prawie o działalności samorządowej. Tym bardziej nie jest dopuszczalne w obiektach publicznych, jakimi są siedziby władz samorządowych. (…)W związku z powyższymi wydarzeniami uprzejmie proszę o wszechstronne zbadanie ich okoliczności przez Prokuraturę pod kątem podejrzenia popełnienia wspomnianych przestępstw przez urzędników samorządowych oraz przedstawicieli prywatnej firmy Barleda Poland Sp. z o. o. z Krakowa uczestniczących w spotkaniu, na szkodę mieszkańców Gminy Wadowice – podkreśla poseł dr hab. Józef Brynkus, który skierował do Prokuratora Generalnego wniosek o wszczęcie postępowania i nadzór nad śledztwem w sprawie ataku na dziennikarza w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, nielegalnego lobbingu oraz spotkania dotyczącego uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części Gminy Wadowice – w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Pełna treść wniosku do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego:

Wadowice, dnia 9 kwietnia 2018 roku

 

       Szanowny Pan
           Zbigniew Ziobro
                              Minister Sprawiedliwości
                              Prokurator Generalny RP
Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze!
W czwartek 5 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Wadowicach doszło do spotkania grupy radnych oraz przedstawicieli firmy prywatnej Barleda Poland Sp. z o. o., którego okoliczności i charakter wskazują, że mogło dojść od naruszenia obowiązującego prawa, poprzez:

  1. Próbę nielegalnego lobbingu;
  2. Zakazanie wstępu na publiczne spotkanie w lokalu władz publicznych obywatelom – mieszkańcom Gminy Wadowice;
  3. Atak fizyczny na dziennikarza, który wykonując zgodnie z prawem swoje obowiązki chciał nagrać wymienione spotkanie;
  4. Próbę utajnienia wspomnianego spotkania mimo, że oficjalnie dotyczyło ono planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice;

W związku z powyższymi wydarzeniami uprzejmie proszę o wszechstronne zbadanie ich okoliczności przez Prokuraturę pod kątem podejrzenia popełnienia wspomnianych przestępstw przez urzędników samorządowych oraz przedstawicieli prywatnej firmy Barleda Poland Sp. z o. o. z Krakowa uczestniczących w spotkaniu, na szkodę mieszkańców Gminy Wadowice.

 

U   Z   A   S   A   D   N   I   E   N  I   E

W dniu 20 marca br. kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wadowicach Teresa Radwan-Cycoń wystosowała do części radnych Gminy Wadowice oraz kilku osób prywatnych „zaproszenie” na spotkanie dotyczące uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części Gminy Wadowice – w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki. Jak się okazało później, „zaproszenie” to nie miało zostać ujawnione osobom nie zaproszonym. Miejscem spotkania była sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Organizowanie podobnych „tajnych” obrad dotyczących żywotnych interesów mieszkańców Gminy nie jest przewidziane w prawie o działalności samorządowej. Tym bardziej nie jest dopuszczalne w obiektach publicznych, jakimi są siedziby władz samorządowych.

W spotkaniu mieli wziąć udział – oprócz radnych Gminy Wadowice także przedstawiciele prywatnej spółki inwestorskiej Barleda Poland Sp. z o. o. z Krakowa, którzy po wykupieniu części gruntów od rolników we wsi Chocznia zainteresowani są przeprowadzeniem procedury ich odrolnienia. Sprawa odrolnienia 22 ha gruntów w Choczni budzi ogromne kontrowersje wśród mieszkańców Gminy Wadowice, przy czym część radnych Gminy Wadowice oraz znaczna część mieszkańców, w tym także sołectwa Chocznia jest przeciwko wspomnianemu odrolnieniu. W powszechnej opinii jednak prywatny inwestor dysponuje tak wielkimi środkami finansowymi, że bez względu na możliwości prawne będzie dążył do przeprowadzenia tej procedury.

Według nieoficjalnych informacji na wspomnianym obszarze ma zostać wzniesione wielkie centrum handlowe (galeria), które w efekcie wyniszczy większość małych placówek handlu detalicznego w Wadowicach i pobliskim Andrychowie. Dlatego sprawa budzi tak wielkie kontrowersje a do protestu wobec wspomnianego przedsięwzięcia włączyła się większość właścicieli placówek handlowych w Wadowicach.

Kontrowersje budzi także preferowanie tego wycinka obszaru Gminy w procedowaniu dokumentów planistycznych. Z inicjatywy burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego dla wspomnianego fragmentu wsi Chocznia uchwalono w trybie pilnym studium zagospodarowania przestrzennego – obecnie zaskarżone przez mieszkańców – podczas gdy prace dotyczące innych obszarów Gminy Wadowice wciąż są na etapie wstępnym. Rodzi to podejrzenie wśród mieszkańców, że burmistrz może być zainteresowany w przeprowadzeniu inwestycji planowanej na tym terenie przez firmę Barleda Poland Sp. z o. o.

Trzeba brać pod uwagę fakt, że burmistrz M. Klinowski jest specjalistą w lobbowaniu, wpisanym na sejmową listę lobbystów.

Mimo podjętych przez organizatorów prób utajnienia spotkania, w czwartek 5 kwietnia przed salą sesyjną UM pojawili się przedstawiciele mieszkańców  Choczni i Wadowic oraz dziennikarz. Mieszkańców nie wpuszczono na salę, zaś dziennikarza, któremu udało się wejść do środka, wielokrotnie usiłowano wyrzucić, a kiedy zaczął zadawać pytania o charakter spotkania i skład uczestników, spośród których większość stanowiły w rozumieniu prawa osoby publiczne, jeden z przedstawicieli prywatnej formy zaatakował go fizycznie, usiłując uniemożliwić mu nagrywanie wydarzeń. Dowód – film pokazujący przebieg wydarzeń – zamieszczony został na publicznym portalu internetowym Wadowice24.pl.

Zarówno nagrana wypowiedź kierowniczki WPP UM jak też zachowanie przedstawiciela prywatnej firmy i niektórych radnych pozwalają przypuszczać, że spotkanie miało na celu prowadzenie lobbingu w sprawie wspomnianego odrolnienia gruntów w Choczni. Pragnę zwrócić uwagę, że lobbing dopuszczalny jest przy użyciu metod zgodnych z prawem – próby nieformalnego „utajnienia” spotkania oraz ograniczenia wolności prasy nie są metodami zgodnymi z prawem. Skoro do takich właśnie działań doszło, zatem niewątpliwie naruszone zostało co najmniej kilka paragrafów prawa karnego i innych ustaw.

Ponadto proszę o zbadanie, czy nie doszło do stosowania gróźb karalnych wobec dziennikarza i mieszkańców Gminy Wadowice oraz prób nielegalnego nacisku – zastraszania ich, w celu przeciwdziałania ich obecności na sali sesyjnej UM podczas spotkania?

Mając na uwadze wszystkie wyżej przytoczone okoliczności, bardzo proszę o objęcie postępowania w opisanej sprawie nadzorem Pana Prokuratora Generalnego. Równocześnie, mając na uwadze fakt, że przed kilku miesiącami w podobny sposób zaatakowana została na terenie wadowickiego Urzędu Miejskiego jedna z lokalnych blogerek, którą przedstawiono jako agresorkę mimo, że to ona została zaatakowana i sam burmistrz wyrwał jej telefon, którym nagrywała działania urzędników miejskich, bardzo proszę o szczególny nadzór nad pracą Prokuratury w tej sprawie, gdyż burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski często podkreśla swoje powiązania z lokalnym światem prawniczym.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa