Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Dlaczego w Wadowickim ZZOZ nie zatrudniono lekarza reumatologa?

Dlaczego w Wadowickim ZZOZ nie zatrudniono lekarza reumatologa?

Poseł dr hab. Józef Brynkus skierował pismo do Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach. – W ostatnich miesiącach bardzo często mieszkańcy powiatu wadowickiego zgłaszają  prośby o interwencję, kierowane na adres mojego Biura Poselskiego oraz w bezpośrednich rozmowach podczas dyżurów poselskich, w sprawie braku dostępu do lekarza reumatologa –  specjalisty w Poradni Reumatologicznej ZZOZ w Wadowicach – czytamy w interwencji poselskiej. W związku z tym parlamentarzysta w trybie ustawy o wykonywaniu mandatu posła oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej prosi o wyjaśnienia w tej sprawie oraz wskazanie odpowiedzialnego za brak dostępu do lekarza reumatologa.

Pełna treść interwencji poselskiej:

Wadowice, dnia 9 kwietnia 2018 roku

 Szanowna Pani
Beata Szafraniec
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Wadowicach

Szanowna Pani Dyrektor!
W ostatnich miesiącach bardzo często mieszkańcy powiatu wadowickiego zgłaszają  prośby o interwencję, kierowane na adres mojego Biura Poselskiego oraz w bezpośrednich rozmowach podczas dyżurów poselskich, w sprawie braku dostępu do lekarza reumatologa –  specjalisty w Poradni Reumatologicznej ZZOZ w Wadowicach.

W związku z powyższym w trybie ustawy o wykonywaniu mandatu posła oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o odpowiedź na poniższe pytania.

  1. Co powoduje, że Poradnia Reumatologiczna ZZOZ w Wadowicach nie zatrudnia lekarza o specjalności reumatologa?
  2. Czy zamierza Pani zatrudnić w Poradni Reumatologicznej ZZOZ w Wadowicach lekarza reumatologa?
  3. Czy w ostatnich miesiącach zgłaszali się do Pani lekarze o specjalności reumatologa, którzy byli zainteresowani podjęciem współpracy z ZZOZ w Wadowicach?
  4. Kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać z porady lekarza reumatologa w Poradni Reumatologicznej ZZOZ w Wadowicach?
  5. Jakie widzi Pani zagrożenia dla zdrowia mieszkańców powiatu w związku z brakiem lekarza specjalisty reumatologa w Poradni Reumatologicznej ZZOZ w Wadowicach?
  6. Kto ponosi odpowiedzialność za nie zatrudnienie lekarza reumatologa w Poradni Reumatologicznej ZZOZ w Wadowicach?

Mając na uwadze znaczenie problemu dotykającego wielu mieszkańców powiatu liczę na szybką odpowiedź w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. portal PowiatLive.pl


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa