Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Konferencja „Żołnierze Wyklęci – Świadectwa” w Sejmie RP

Konferencja „Żołnierze Wyklęci – Świadectwa” w Sejmie RP

Zorganizowany 2 marca 2018 roku Dzień Żołnierzy Wyklętych w Sejmie RP śmiało można zdefiniować hasłem „Wyklęta Armia Powraca”, o czym świadczyło liczne grono uczestników wypełniających Salę Kolumnową Sejmu. Pokazuje to, że mimo upływu wielu lat od tamtych wydarzeń i mimo półwiecza nienawistnej komunistycznej propagandy, mającej zohydzić Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, pamięć o tych ostatnich walczących z bronią w ręku o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej nie tylko trwa, ale otwierają się na nią coraz szersze kręgi społeczeństwa.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowały w Sejmie RP w dniu 2 marca: Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gośćmi, zorganizowanej w Sali Kolumnowej polskiego parlamentu, konferencji zatytułowanej „Żołnierze Wyklęci – Świadectwa” byli kombatanci polskiego podziemia niepodległościowego, parlamentarzyści, liczni członkowie grup rekonstrukcyjnych i młodzież, m.in. z organizacji proobronnych oraz ZHP i ZHR. Nad przebiegiem konferencji czuwał Wojciech Boberski ze Społecznego Komitetu Obchodów, a poprowadzili ją tradycyjnie posłowie Iwona Michałek i dr hab. Jacek Kurzępa, który na początku konferencji odczytał list, jaki do uczestników skierował Prezydent RP dr Andrzej Duda.

Po otwarciu konferencji przez senatora prof. dra hab. Jana Żaryna, głos zabrali m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, który odczytał także adres skierowany do zebranych przez ministra Mariusza Błaszczaka  oraz Antoni Macierewicz były minister obrony narodowej. Zebrani wysłuchali także kilku wypowiedzi obecnych na konferencji Żołnierzy Niezłomnych, m.in.: podpułkownika Leszka Mroczkowskiego, członka Zrzeszania Wolność i Niezawisłość, pułkownik Weroniki Sebastianowicz reprezentującej Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego i kombatantów polskich z Białorusi, major Stanisławy Kociołowicz z Wilna, płka Jana Górskiego z Poznania, mjra Zygmunta Boczkowskiego i płka Stanisława Zabielskiego.

Krótka modlitwę za poległych i pomordowanych Wyklętych, oraz w intencji żyjących, poprowadził ksiądz Adam Staniszewski z parafii Glinojeck.

W bloku referatów i prezentacji Wacław Holewiński w wystąpieniu zatytułowanym „Honor mi nie pozwala” przypomniał postać majora Stanisława Ostwinda. Małgorzata Kupiszewska, przyjmując za motto swojej wypowiedzi słowa Witolda Pileckiego: „Jeżeli kto przeżyje obowiązkiem jego będzie podać światu, jak tu ginęli prawdziwi Polacy”, mówiła o wydaniu „Raportu”, będącego relacją  rotmistrza Pileckiego o pobycie i działalności w obozie koncentracyjnym Auschwitz, opracowanego przez zespół autorski: posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa, Michała Siwca-Cielebona oraz prof. dra hab. Wiesława J. Wysockiego.

Z kolei poseł J. Brynkus przedstawił prezentację dotyczącą obecności tematyki Żołnierzy Wyklętych i m.in. W. Pileckiego w polskich podręcznikach historii po 1989 r. Michał Siwiec-Cielebon w prezentacji „Zniszczyć za wszelką cenę. Rzecz o wiernych do ostatka” przypomniał losy żołnierzy Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskiego Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Armii Polskiej w Kraju, w tym poległych i zamordowanych przez funkcjonariuszy UB: majorów Jana Kęska „Zygmunta” i Władysława Kęska „Igniewicza”, kapitana Feliksa Kwarciaka „Staszka”, porucznika Mieczysława Wądolnego „Mściciela” czy sierżanta Mieczysława Spóły „Felusia”.

Senator prof. J. Żaryn wraz z Janem Otwinowskim i Mirosławem Biełaszko w wystąpieniu „Prof. Barbara Otwinowska – Kustosz Pamięci” przypomnieli postać zmarłej niedawno zasłużonej uczestniczki polskiej konspiracji niepodległościowej zaangażowanej przez wiele lat w dokumentowanie i upamiętnianie losów Żołnierzy Wyklętych, a zwłaszcza kobiet walczących o niepodległość Polski. Paweł Jaworski z grupy młodych Inspektoratu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Warszawa podzielił się refleksjami o współpracy ludzi młodych z kombatantami WiN.

Na zakończenie konferencji członek zarządu Poczty Polskiej S.A. Tomasz Dąbrowski zaprezentował edycję znaczków z serii „Ryngrafy Wyklętych”.

Galeria zdjęć do obejrzenia z konferencji TUTAJ.

Opracowanie i zdjęcia: Sylwia Michalec, pracownik Biura Poselskiego – asystent posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa.