Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Tak czczą Pamięć o Żołnierzach Wyklętych w Łapanowie

Tak czczą Pamięć o Żołnierzach Wyklętych w Łapanowie

Poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus już po raz drugi był patronem honorowym organizowanych w Łapanowie uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych. Tradycją stają się w tej miejscowości Piłkarskie Halowe Turnieje Pamięci Żołnierzy Wyklętych – żeńskich zespołów seniorek i młodziczek.

31 marca 1946 r. pod Grabowcem żołnierze oddziału Narodowych Sił Zbrojnych-Narodowego Zjednoczenia Wojskowego „Żandarmeria”, dowodzonego przez kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwę”, zorganizowali udaną zasadzkę na grupę funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej i Polskiej Partii Robotniczej z Bochni dokonujących akcji represyjnej na mieszkańcach, udzielających pomocy antykomunistycznemu podziemiu.

W związku z tymi wydarzeniami w niedzielę 4 marca br. złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym uczestnikom walk o niepodległość. Kwiaty złożyli poseł dr hab. J. Brynkus wraz z asystentem, wójt Gminy Łapanów Robert Roj, dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów Wioletta Nowojowska oraz przedstawiciele drużyn uczestniczących w Turniejach.

Po ceremonii pod pomnikiem goście przejechali do obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie. W hali sportowej po odśpiewaniu hymnu państwowego przywitał wszystkich współorganizator imprezy wójt Robert Roj. Zaś poseł J. Brynkus zaprezentował prelekcję zatytułowaną „Obraz Żołnierzy Wyklętych w podręcznikach szkolnych”, ilustrując ją m.in. fragmentami zawartych w podręcznikach szkolnych wydanych po 1989 roku informacji o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Michał Siwiec-Cielebon przedstawił prezentację „>>Zniszczyć za wszelką cenę<<. Rzecz o wiernych do ostatka”, opowiadającą o losach żołnierzy Okręgu Cieszyńsko-Podhalańskiego Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Armii Polskiej w Kraju.

Impreza organizowana już po raz drugi przez władze Gminy Łapanów oraz Ludowy Klub Sportowy „Piast” jest ciekawą formą uczczenia polskich bohaterów, łączącą troskę o rozwój fizyczny z dbałością o przekaz intelektualny i szacunek dla wartości. Poseł J. Brynkus przypominając postać Witolda Pileckiego, podkreślił, że był on wielkim społecznikiem oraz człowiekiem dbającym o rozwój fizyczny.

Połączenie uroczystości patriotycznych z zawodami sportowymi to bardzo dobra forma edukacji i budowania świadomości kolejnych pokoleń młodych Polek i Polaków, która zbyt rzadko wykorzystywana jest w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zatem tym bardziej działacze społeczni i sportowi z Łapanowa zasługują na pochwałę za tę inicjatywę.

Po wystąpieniach rozegrano zawody II edycji Piłkarskich Halowych Turniejów Pamięci Żołnierzy Wyklętych (zespołów żeńskich), Turniej Seniorek i Turniej Młodziczek. Wśród uczestniczek turnieju była m. in. drużyna „Queens” Witanowice z powiatu wadowickiego.

Fot. Mirosław Drożdż

Opracował: Michał Siwiec-Cielebon
Dziennikarz, historyk, działacz opozycji antykomunistycznej, wyróżniony nagrodą IPN „Świadek Historii”, wnuk z-cy dowódcy 12. Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej majora Michała Siwca, pracownik biura poselskiego, asystent posła na Sejm RP dra hab. prof. UP Kraków Józefa Brynkusa, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 PP.