Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 27 lutego 2018 roku.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 27 lutego 2018 roku.

Na posiedzeniu Komisji rozpatrywano nowelizację ustawy prawo wodne. Poseł dr hab. Józef Brynkus Kukiz’15 zauważył, że od dłuższego czasu w zakresie realizacji tego prawa mamy poważne zaniedbania, które wynikają głównie z jego niejasności, a niekiedy wręcz niechlujności i szkodliwości dla działalności gospodarczej i Polaków korzystających ze zbiorników wodnych..

Poseł Brynkus zwrócił uwagę na dotychczasowe problemy w zakresie egzekwowania prawa wodnego, wskazując jako przykład sprawę uruchomienia elektrowni wodnej w zaporze zbiornika na Skawie w Świnnej Porębie. Zanim doprowadzono do finału prac umożliwiających wykorzystywanie elektrowni, zamontowane tam urządzenia elektroenergetyczne straciły gwarancję. Obecnie, nawet po uruchomieniu elektrowni wszelkie koszty napraw obciążać będą inwestora.

Poseł  Brynkus podkreślił również niezrozumiałość niektórych zapisów w nowej ustawie, prosząc o ich wyjaśnienie i doprecyzowanie. Zwrócił uwagę na to, że niektóre jej przepisy będą działać z mocą wsteczną, co jest niedopuszczalne.

Transmisja z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa:

Autor: Sylwia Michalec 
Pracownik Biura Poselskiego, asystent Posła dra hab. Józefa Brynkusa.