Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Młodzież przywraca pamięć o Bohaterach Niepodległości

Młodzież przywraca pamięć o Bohaterach Niepodległości

Konkurs edukacyjny zatytułowany „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej” to projekt historyczny przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus pragnie zachęcić uczniów szkół w naszym okręgu do udziału w tym przedsięwzięciu. Autorzy konkursu proponują jego uczestnikom odkrycie i upamiętnienie zasłużonych dla Polski osób odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości.

Krzyż i Medal Niepodległości ustanowiony został rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości i miał charakter odznaczenia wojskowego. Nagradzano nim osoby czynnie zasłużone dla odzyskania niepodległości Ojczyzny w okresie przed I wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918-1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski. Inicjatywę ustanowienia tych odznaczeń zgłosiła Aleksandra Piłsudska, żona marszałka Józefa Piłsudskiego. Chciała umożliwić honorowanie także tych osób, które położyły zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej, a nie służyły w wojsku i nie mogły uzyskać na przykład  Orderu Virtuti Militari czy Krzyża Walecznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych. Zachęcamy do udziału również rodziców z dziećmi. Zadaniem uczestników jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (najlepiej związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie o tym bohaterze informacji (zdjęcia, pamiątki, dotarcie do krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w formie: plakatu edukacyjnego, filmu lub vloga.

Wszyscy uczestnicy konkursu muszą również upowszechnić wyniki swej pracy, przedstawiając bohatera wśród społeczności lokalnej lub szkolnej. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Niepodległość nie została Polsce darowana, ale Polacy musieli sami wywalczyć ją sobie orężem i polityczną aktywnością. W tych zmaganiach uczestniczyli także liczni mieszkańcy Małopolski. Wśród ponad 88. tysięcy odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości było wielu mieszkańców naszego regionu. Przez pół wieku, od 1939 do 1989 roku, często musieli oni ukrywać fakt posiadania tego zaszczytnego wyróżnienia, bo mógł on rodzić reperkusje społeczne, a nawet karne. Wielu z nich wskutek naturalnego procesu życia i upływającego czasu nie doczekało chwili ponownego odzyskania niepodległości przez Polskę. Nierzadko zmarli w zapomnieniu a o ich dokonaniach nie ma wiedzy społeczność, z której się wywodzili, czy wśród której żyli.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej IPN www.niezwyciezeni1918-2018.pl

– Zaapelowałem do wszystkich szkół w naszym okręgu. Bardzo zachęcam do zgłaszania się młodych ludzi do konkursu „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”, do poszukiwania wiedzy o tych, którzy wywalczyli niepodległość Polski odzyskaną w 1918 roku. Zachęcam do przeżycia wspaniałej przygody z naszą ojczystą historią. Przypomnijmy bohaterów Niepodległości i przywróćmy ich zbiorowej pamięci! – apeluje poseł prof. Józef Brynkus.

Fot. IPN


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa