Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Pamięci żołnierzy kapitana „Salwy”

Pamięci żołnierzy kapitana „Salwy”

Po raz kolejny poseł na Sejm RP prof. dr hab. Józef Brynkus zaproszony został do objęcia patronatem honorowym organizowanych w Łapanowie uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych.

Przypomnijmy, że 31 marca 1946 roku pod Grabowcem żołnierz oddziału Narodowych Sił Zbrojnych-Narodowego Zjednoczenia Wojskowego „Żandarmeria”, dowodzonego przez kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwę”, zorganizowali udaną zasadzkę na grupę pacyfikacyjną złożoną z funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej i Polskiej Partii Robotniczej dokonującą akcji represyjnej na mieszkańcach udzielających pomocy podziemiu i członkach Polskiego Stronnictwa Ludowego.

4 marca br. w miejscu potyczki pod Grabowcem złożone zostaną kwiaty. Po ceremonii w hali sportowej  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie poseł wygłosi prelekcję zatytułowaną „Obraz Żołnierzy Wyklętych w podręcznikach szkolnych”. Po prelekcji rozegrane zostaną zawody II edycji Piłkarskich Halowych Turniejów Pamięci Żołnierzy Wyklętych (zespołów żeńskich), Turniej Seniorek i Turniej Młodziczek.

Impreza organizowana już po raz drugi przez władze Gminy Łapanów oraz Ludowy Klub Sportowy „Piast” jest ciekawą formą uczczenia polskich bohaterów, łączącą troskę o rozwój fizyczny z dbałością o przekaz intelektualny i szacunek dla wartości. Poseł J. Brynkus przyjmując zaproszenie do objęcia patronatu honorowego i wygłoszenia prelekcji ocenił, że połączenie uroczystości patriotycznych z zawodami sportowymi to bardzo dobra forma edukacji i budowania świadomości kolejnych pokoleń młodych Polek i Polaków, która zbyt rzadko wykorzystywana jest w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zatem tym bardziej działacze społeczni i sportowi z Łapanowa zasługują na pochwałę za tę inicjatywę.

 

Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa