Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Czy w POLSKICH bibliotekach i nie tylko nadal są promowane totalitaryzmy?

Czy w POLSKICH bibliotekach i nie tylko nadal są promowane totalitaryzmy?

Mam obowiązek zwrócić uwagę na to, z jakich lektur korzystają: polskie dzieci, polska młodzież i studenci. W związku z napływającymi do mojego biura poselskiego sygnałami, że w polskiej szkole pojawiły się książki propagujące totalitarny nacjonalizm ukraiński – banderyzm, pragnę zapytać przez skierowanie interpelacji do ministrów w POLSKIM rządzie: czy ktoś zareagował? Czy ten problem załatwiono? A może i inne ideologie totalitarne są nadal promowane w bibliotekach szkolnych czy publicznych?

Wadowice, dnia 9 lutego 2018 roku

Szanowna Pani
Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska

Szanowny Pan
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów

Szanowny Pan
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr hab. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów

I   N   T   E   R   P   E   L   A   C   J   A

Kilkakrotnie w Sejmie RP bieżącej kadencji debatowaliśmy nad zagrożeniami niesionymi przez ideologie totalitarne. Uchwaliliśmy ustawę zakazującą propagowania nazizmu, faszyzmu, komunizmu a ostatnio także banderyzmu. Debatowaliśmy także nad zbrodniami popełnionymi na obywatelach Rzeczpospolitej przez państwa czy podmioty prawne, które owe systemy ideologiczne wcielały w życie – III Rzeszę niemiecką, Związek Sowiecki czy ukraińskich nacjonalistów.

Mamy jednak także obowiązek zwrócić uwagę na to, z jakich lektur korzystają: polskie dzieci, polska młodzież i studenci. Podczas debaty sejmowej 25 stycznia br. zwróciłem uwagę na znamienny fakt, że w polskiej szkole uczącej także dzieci mniejszości ukraińskiej w Polsce, jako lektury wykorzystywane są książki propagujące totalitarny nacjonalizm ukraiński – banderyzm, a sam Stefan Bandera, odpowiedzialny przecież za tragedię wielu tysięcy Polaków, ale także swoich rodaków, nie chcących podporządkować się nakazom banderowców, przedstawiany jest jako dobrotliwy mąż opatrznościowy. Czy ktoś zareagował? Czy ten problem załatwiono?

Chciałbym wierzyć, że większość przedstawicieli mniejszości niemieckiej nie korzysta z literatury propagującej III Rzeszę. Ale przecież skądś jednak wzięli się i czerpali zatrutą wiedzę ogłupiali uczestnicy niedawnych wydarzeń z okolic Wodzisławia Śląskiego czczących Adolfa Hitlera. Skądś biorą się także zwolennicy Ruchu Autonomii Śląska, którego wielu działaczy otwarcie odwołuje się do najgorszych kart w historii Niemiec i najgorszych wzorców stosunku Niemców do Polaków, jako do korzeni swojej ideologii.

W wielu bibliotekach szkolnych czy publicznych możemy jeszcze dzisiaj znaleźć na półkach propagandowe wydawnictwa z okresu Polski Ludowej, zafałszowujące wiedzę polityczną czy historyczną i służące do zmanipulowania czytelników, z dziełami Marksa, Lenina, Stalina i im poświęconymi. Ktoś z nich zapewne korzysta, skoro w Polsce objawiają się zwolennicy takich ugrupowań, jak Komunistyczna Partia Polski odwołująca się do tradycji moskiewskich agentur o tej samej nazwie oraz Polskiej Partii Robotniczej, czy zabarwiona ideologią demoralizacji Partia Progresywna, którą za antypolskie pieniądze próbują tworzyć środowiska lewacko-liberalne.

Dlatego pragnę zapytać panią Minister Edukacji, czy w bibliotekach polskich szkół, służących edukacji najmłodszego pokolenia Polaków, dokonano weryfikacji zgromadzonych tam lektur, pod kątem propagowania przez nie totalitaryzmów i wyeliminowano te szkodliwe złogi? Jeżeli nie, kiedy to nastąpi?

Pragnę zapytać pana Ministra Nauki, czy w bibliotekach polskich uczelni w sposób właściwy traktowane są książki propagujące systemy totalitarne, a w procesie naukowym respektowany jest zakaz propagowania tych systemów i we właściwy sposób przedstawiane są ich społeczne skutki?

Pragnę także zapytać pana Ministra Kultury, czy w sieci polskich bibliotek publicznych, z których korzysta największa grupa czytelników, usunięto wszystkie książki fałszujące wiedzę naukową oraz propagujące totalitaryzmy?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP