Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Na posiedzeniu sejmowych komisji burzliwa dyskusja o Polsce wolnej od GMO

Na posiedzeniu sejmowych komisji burzliwa dyskusja o Polsce wolnej od GMO

6 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (KOŚZNiL) oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (KRiRW).

Klub Kukiz’15 zgłosił dziewięć poprawek w imieniu strony społecznej, która zabiegała o przyjęcie jak największej ilości przepisów zabezpieczających przed uprawami GMO w Polsce. Niestety tylko jedna z nich została przyjęta. Odnosi się ona do kary pozbawienia wolności, dla osoby, która uprawiając GMO naraziła czyjeś zdrowie lub życie i spowodowała uszczerbek w środowisku. Poprawka podnosiła dolną granicę kary z 3 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele strony społecznej skarżyli się, że przyjęto tylko 5 z 30 przedstawionych przez nich wcześniej poprawek, których zdaniem jednego z dyskutantów było znacznie więcej, bo aż 60.

Stronę rządową reprezentował wiceminister środowiska Andrzej Szweda- Lewandowski , który zapewniał, że ustawa wystarczająco blokuje powstawanie upraw GMO. Zgodził się z tym przedstawiciel „Solidarności” Rolników Indywidualnych (NSZZ). Zwrócił on uwagę na to, iż ta cała dyskusja nie jest konieczna jeżeli ustawa zablokuje uprawę GMO w Polsce. Ale jeżeli miałoby dochodzić do obchodzenia przepisów to najlepiej jest przyjąć te wszystkie poprawki i uchwalić razem z ustawą.

Poseł dr hab. Józef Brynkus (Kukiz’15), zwrócił uwagę na sprzeczną argumentację przedstawicieli ministerstwa i reprezentantów partii rządzącej, która może sugerować, że jednak obchodzenie przepisów zakazujących upraw GMO mogłoby się zdarzyć.

Wideo posiedzenia Komisji:

Autor: Sylwia Michalec 
Pracownik Biura Poselskiego, asystent Posła dra hab. Józefa Brynkusa.