Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Warto rozmawiać o historii

Warto rozmawiać o historii

Z inicjatywy Marii Fróg, przewodniczącej Stowarzyszenia Historii Spytkowic, wystawa przypominająca walki w obronie Rzeczpospolitej w 1939 r. w rejonie Orawy i Podhala, przygotowana z okazji wrześniowego Rajdu im. por. Tadeusza Stefaniszyna, zaprezentowana została we wszystkich szkołach gminy Spytkowice. Obecnie oglądać ją można w Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie. Jej prezentacja stała się okazją do spotkania zatytułowanego „Rozmowy o historii”, w którym 26 stycznia br. uczestniczyli mieszkańcy Spytkowic, Jordanowa, Raby, Wysokiej i wielu sąsiednich miejscowości.

Poseł prof. Józef Brynkus, który z powodu posiedzenia Sejmu nie mógł uczestniczyć w spotkaniu osobiście, przekazał zebranym swoje refleksje, potwierdzające, że historia jest dziedziną, o której rozmawiać nie tylko warto ale wręcz należy. Bowiem wiedza o faktach nie tylko kształtuje naszą świadomość obywatelską i polityczną, ale także pozwala zauważyć rozmaite zafałszowania i manipulacje, częste w przekazie medialnym czy narracjach ideologicznych.

W spotkaniu uczestniczyli świadkowie wydarzeń z roku 1939 i lat okupacji, Anna Dziwisz i Jerzy Zemsch, badacz i popularyzator dziejów Jordanowa i okolicy Stanisław Bednarz oraz asystent posła J. Brynkusa Michał Siwiec-Cielebon, od lat badający losy żołnierzy 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej, którzy nie tylko rekrutowali się m.in. z okolic Jordanowa, ale w 1939 r. walczyli na tym terenie w obronie Rzeczypospolitej.

Wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania byli przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich pokoleń, od seniorów pamiętających przypominane czasy i wydarzenia, po uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Ciekawa dyskusja trwała kilka godzin, pokazując, że historia żyje w pamięci świadków i budzi zainteresowanie ich następców. Wielkie zainteresowanie tematem uświadomiło zebranym smutny fakt, że przez wiele lat nie utrwalono relacji większości świadków i uczestników zdarzeń. Dzisiaj pozostało ich już niewielu, ale z dzięki M. Fróg relacje jeszcze żyjących zostaną już niedługo zebrane i nagrane, a na tej podstawie powstanie film dokumentalny poświęcony wydarzeniom z 1939 r. w rejonie Spytkowic, Wysokiej i Jordanowa. Jest także szansa, że w kolejną rocznicę Września 1939 r. w okolicach Wysokiej i Jordanowa zaprezentowana zostanie rekonstrukcja historyczna tej ważnej dla obrony Rzeczypospolitej bitwy.


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa