Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kukiz’ 15 chce dać Obywatelom narzędzie do kontrolowania polityków. Mamy projekt

Kukiz’ 15 chce dać Obywatelom narzędzie do kontrolowania polityków. Mamy projekt

Klub Kukiz’ 15 zapowiedział w poniedziałek (29.01.2018r.) złożenie własnego projektu ustawy o referendach lokalnych. – „Projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez nas doprowadzi do tego, że referenda będą skuteczne i będą postrzegane jako narzędzia kontroli obywatelskiej”- mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie wiceprzewodnicząca, Agnieszka Ścigaj.  – „Autorami tego projektu są sami obywatele. To ludzie przychodzą do nas i mówią o swoich problemach”- dodał poseł Jarosław Sachajko.

Posłowie Kukiz’ 15 podkreślali, że zdecydowana większość Polaków jest zwolennikiem uczestniczenia we współrządzeniu jednostkami samorządu lokalnego. Problem w tym, że obecne uregulowania prawne uniemożliwiają im realny wpływ na decydowanie o lokalnych sprawach. Projekt jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez obywateli, dotyczące konieczności udoskonalenia możliwości korzystania z mechanizmu bezpośredniego sprawowania władzy w gminach, powiatach i województwach.

Projekt zakłada m. in.:
– Zniesienie progu frekwencji, od którego zależy ważność referendum (obecnie wymagana jest 30% frekwencja). W latach 2002 – 2010 odbyły się łącznie 173 referenda w tym jedynie 24 z nich były ważne i rozstrzygające – co daje zaledwie niecałe 14%.

– Zagwarantowanie inicjatorom referendum 6-miesięcznego (dotychczas jest to 60 dni) terminu na zebranie podpisów mieszkańców popierających referendum;- Zwiększenie liczby mężów zaufania – do trzech osób – (obecnie jeden mąż zaufania), którzy zyskają prawo rejestrowania prac komisji wyborczej za pomocą aparatów fotograficznych i kamer;

– Zmniejszenie liczby obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum. Obecnie w gminach i powiatach do zainicjowania referendum potrzebny jest wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, a w województwie 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Proponujemy, aby zmniejszyć te wartości o połowę do odpowiednio 5% i 2,5%.

Proponowane zmiany spowodują, iż nastąpi:
– zwiększenie partycypacji obywateli w życiu lokalnym;

– zwiększenie wpływu mieszkańców na rozstrzygnięcia w sprawach lokalnych;

– wzrost skuteczności wnoszonych inicjatyw, co zachęcać będzie mieszkańców do aktywnej działalności;

– wzmocnienie idei demokracji bezpośredniej.

Istotną wskazówką dla kształtu proponowanych zmian są sprawdzone rozwiązania stosowane w państwach zachodnich, np. w Wlk. Brytanii, USA, Szwajcarii, dotyczące m. in. progu frekwencji wyborczej, monitoringu procedury głosowania i liczenia głosów z wykorzystaniem kamer oraz roli mężów zaufania w procedurze referendum.