Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Jak długo jeszcze takie książki chwalące Banderę będą w POLSKICH szkołach?

Jak długo jeszcze takie książki chwalące Banderę będą w POLSKICH szkołach?

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem Komisji o zmianie ustawy o IPN zadałem pytanie dotyczące pochwały banderyzmu i wychwalania Bandery.

Sprawozdanie Komisji o:
– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
– rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Jak długo jeszcze takie książki chwalące Banderę będą w POLSKICH szkołach?

Wystąpienie ws poprawki do ustawy o IPN:


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa