Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Debata w polskim Sejmie o totalitaryzmie

Debata w polskim Sejmie o totalitaryzmie

Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił informację na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Zadałem w tej sprawie pytanie.

Do sprawy propagowania totalitaryzmów wielu posłów podchodzi światopoglądowo-ideologicznie, a nie prawnie. Być może ze względu na biografię tych posłów, bądź ich koleżeństwo. I nie chodzi tu o posła Roberta Winnickiego, ale o byłego członka NOP-u- Narodowego Odrodzenia Polski, przez moment członka UED, a dziś PSL-u.

Każde propagowanie totalitaryzmu: publiczne i prawne jest złe i podlega sankcji prawnej. Tak samo należy potępiać hajlujących głupków, bądź nawet faktycznych zwolenników nazizmu, w lesie wodzisławskim, jak człowieka z RAŚ umieszczającego hajlujące dzieci na swoim profilu na FB.

Ale potępić też trzeba obrońców komunizmu nierespektujących prawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej, bojkotujących to prawo.

Jakie sankcje powinny być zastosowane wobec nich, np. w stosunku do samorządowców Andrychowa czy Wadowic? Jakie kroki powinno w tej sprawie zająć MSW?

I na koniec kwestia edukacji historycznej.

Warto, by posłowie się douczyli. 6 mln polskich ofiar przypisywanych nazistom to wymysł Jakuba Bermana, który tą liczbą chciał przesłonić ofiary sowieckiego terroru.

Warto, by posłowie uświadomili sobie, że nazizm, faszyzm i komunizm to systemy ideologicznie lewicowe. Na wskroś lewicowe. I z prawicowością nie mają nic wspólnego.

Warto też pamiętać o tym, że nie tylko posłowie PiS są straszeni, a ich biura dewastowana, a pracownicy tych biur atakowani. To samo dotyczy posłów .N, Kukiz’15, a także niezrzeszonych. Jeden z posłów .N był wielokrotnie nachodzony i zastraszany, a jego rodzina wręcz prześladowana. Co zrobiła w tej sprawie prokuratura? Mimo tego, że przedstawione jej zostały fotografie robione przez prześladowcę i jego wpisy na FB. Nic nie zrobiła.

Z kolei zaś jeden z posłów Kukiz’15 dostał esemesa – zadarłeś z ubekami, więc uważaj.

Czy to nie efekt przyzwolenia na zachowania totalitarne?? I z czego to wynika?? Z przyzwolenia na lewactwo.

Poseł na Sejm RP
dr hab. Józef Brynkus