Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > APEL DO KRESOWIAN

APEL DO KRESOWIAN

Kresy to wielka historyczna wartość. To ukryty w pamięci polski skarb. Przez wieki budowały naszą narodową tożsamość, kształtowały i umacniały wiarę, i rozwijały wrażliwość. Kresy to nasze święte dziedzictwo, które winniśmy, jako naród, pielęgnować i chronić także przez wieki. Na Kresach znajdują się groby i doły śmierci bez krzyży naszych pomordowanych dzieci, ojców, braci i sióstr. Nie możemy o nich zapomnieć.

Już niedługo, w okolicach 11 lipca 2018 r., odbędą się społeczne uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Będziemy czcili pamięć polskich ofiar tej straszliwej zbrodni, nie zapominając, że mordów tych dokonały ukraińskie formacje zbrojne, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia. Pragniemy uczcić pamięć ofiar w atmosferze godności i powagi. Rok temu został powołany reprezentatywny, szeroki, ponad stuosobowy Komitet Honorowy. Na czele Komitetu stał ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski. Ufam, że i w tym roku, zgodnie z wolą Kresowian, stanie na jego czele.

Komitet Honorowy wypełnił swoje zadania rzetelnie, odpowiedzialnie i dobrze. Społeczne obchody przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie wypadły okazale, gromadząc tysiące mieszkańców stolicy i gości z całego kraju. W tym roku winniśmy wziąć pod uwagę nasilające się antypolskie prowokacje na Wschodzie Rzeczypospolitej i wspomóc środowiska kresowe w tej części kraju, organizując w Lublinie Wielki Kongres Kresowian. Pojęcia tego użył po raz pierwszy w rozmowie ze mną prof. Włodzimierz Osadczy. Ja je natomiast ogłaszam publicznie i proszę środowiska kresowe o przyjęcie inicjatywy do realizacji.

Proponuję także zorganizować drugie ważne działanie, tym razem dla młodego pokolenia, we Wrocławiu, pod nazwą Młodzieżowy Kongres Kresowy, który stałby się intelektualną, historyczną i patriotyczną manifestacją nowej generacji Polaków.

Apeluję do wszystkich środowisk kresowych, do organizacji i stowarzyszeń lokalnych, o skupienie się wokół Komitetu Honorowego i wspieranie jego inicjatyw i działań.

Apeluję do ludzi nauki i kultury o pomoc w jego pracach.

Apeluję o jedność, spokój i rozwagę w podejmowaniu wszelkich decyzji i działań.

Niech pamięć o ofiarach zbrodni ukraińskiego ludobójstwa stanie się też pamięcią o Wielkiej Polsce, której bez Kresów by nie było. Niech pamięć Kresów nas jednoczy i buduje wspólnotę narodową w wolnej, suwerennej i niepodległej Ojczyźnie.

Autor: Stanisław Srokowski
www.srokowski.art.pl