Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Odpust Parafialny ku czci św. Mikołaja w roku jubileuszu 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice

Odpust Parafialny ku czci św. Mikołaja w roku jubileuszu 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice

Uroczystość odpustu ku czci św. Mikołaja zakończyła w niedzielę 3 grudnia 2017 r. trwające przez cały rok obchody jubileuszu 700-lecia wsi i parafii Witanowice

W szczególny sposób uczczono w tym dniu kilkudziesięciu seniorów Witanowickiej parafii, którym wręczono egzemplarze wydanych z inicjatywy proboszcza parafii, ks. kanonika Józefa Wróbla ich wspomnień, tworzących mozaikowy obraz historii Witanowic w ostatnim osiemdziesięcioleciu.

Na uroczystości przybyli asystent posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa, Michał Siwiec-Cielebon, starosta wadowicki Bartosz Kaliński, wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, przedstawiciele sołectw wchodzących w skład Gminy Tomice oraz witanowickiej parafii i wielu mieszkańców. Licznie przybyli druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele innych środowisk skupiających aktywność mieszkańców dla wspólnego pożytku.

W wypełnionym wiernymi kościele odpustową sumę koncelebrował ks. infułat Jakub Gil w asyście proboszcza i księży pochodzących z Witanowic. Obecni byli także proboszczowie sąsiednich parafii z dekanatu Wadowice-Północ oraz przedstawiciele zakonu ojców karmelitów bosych i zgromadzenia księży pallotynów.

Ks. inf. Gil w homilii nawiązał do jubileuszu parafii i wsi, do jubileuszu seniorów parafii, których wspomnienia utrwalono w pamiątkowym wydawnictwie oraz do jubileuszu trzydziestolecia posługi w parafii ks. kanonika Wróbla. Przypomniał również, że przed osiemnastu laty, 16 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II – dzisiaj święty – modlił się ze zgromadzonymi na wadowickim rynku, pod krzyżem który obecnie znajduje się nad ołtarzem witanowickiego kościoła. I że obraz patrona parafii, św. Mikołaja, stał wtedy nieopodal papieskiego klęcznika w wadowickiej bazylice. A nawiązując do postaci świętego Biskupa Mikołaja wskazał, że mimo wielu inicjatyw charytatywnych, postać św. Mikołaja i jego idea niesienia dobra bliźnim stale są aktualne. Zachęcał zebranych do podążania drogą wskazaną właśnie przez tego świętego.

Zaproszenie na tą uroczystość otrzymał również poseł dr hab. Józef Brynkus, który z powodów zawodowych niestety nie mógł w niej uczestniczyć. Swoje refleksje i życzenia zawarł jednak w swoim liście, który można przeczytać poniżej.

                                                                                       Wadowice, 3 grudnia 2017 roku

 

Przewielebny Ksiądz Kanonik
Józef Wróbel
Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja
w Witanowicach

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość Odpustu Parafialnego ku czci św. Mikołaja w roku jubileuszu 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice. Niestety, ze względu na obowiązki zawodowe nie mogę osobiście uczestniczyć w tej uroczystości. Proszę jednak przyjąć kilka słów refleksji i moich życzeń dla mieszkańców i parafian Witanowickiej Wspólnoty.

Cieszę się, że mogłem w tym roku wraz z Państwem uczestniczyć w pięknym jubileuszu społeczności Witanowic. Pokazał ten jubileusz jedną bardzo ważną rzecz, o której często zapomina się w naszym życiu publicznym – wynikającą z chrześcijańskich tradycji Rzeczypospolitej jedność wartości świeckich i duchowych, które od ponad tysiąclecia budowały, budują i nadal budować powinny nasze społeczeństwo. Witanowice pokazały, że są wierne tym wspaniałym korzeniom i że ta wspólnota wartości pięknie spaja je w czynieniu dobra dla wszystkich łącznie i dla każdego z osobna. Serdecznie Wam tego gratuluję.

Doceniam prężność oraz aktywność mieszkańców wsi i parafii a także ich ogromne zaangażowanie w sprawy ważne dla całej Waszej społeczności i ogółu społeczeństwa. Życzę wszystkim dalszych sukcesów w budowaniu nowoczesnej na miarę XXI wieku egzystencji całej wspólnoty i każdego mieszkańca.

W dzień św. Mikołaja w naturalny sposób kierujemy nasze myśli na czynienie dobra, na sprawienie radości naszym bliskim, na ich potrzeby i troski. Wiem, że witanowiczan nie trzeba tego uczyć i do tego namawiać. Od pokoleń dobrze służą ku pożytkowi ogółu społeczeństwa, starając się dbać o dobro wspólne i indywidualne. Zatem życzę przede wszystkim, by w kręgu ich najbliższych i w ich rodzinnych domach nie zabrakło nigdy radości, dobra i piękna.

Zbliżają się najpiękniejsze i najbardziej rodzinne w roku święta Bożego Narodzenia, zaś wkrótce po nich wkroczymy w Nowy Rok 2018. Proszę o przyjęcie najlepszych życzeń zdrowia, radości i powodzenia oraz Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, aby był to czas sukcesów i rozwoju dla każdego mieszkańca.

Z poważaniem,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15