Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kukiz’15 za przyjęciem uchwały potępiającej ideologię i skutki rewolucji bolszewickiej

Kukiz’15 za przyjęciem uchwały potępiającej ideologię i skutki rewolucji bolszewickiej

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu miałem zaszczyt wygłosić stanowisko klubu Kukiz’15 wobec uchwały potępiającej ideologię i skutki rewolucji bolszewickiej. Warto podkreślić, że posłowie klubu Kukiz’15 byli inicjatorami powstania tej uchwały, która została jednak w toku prac komisji przepracowana, a jej podjęcie przez aklamację zablokowane.

Właściwie to cieszę się, że uchwała ta nie przeszła przez aklamację, bo aklamacja zafałszowałaby prawdziwy obraz polskiego Sejmu. Ci, którzy są jej przeciwni, nie z powodu jej rzekomego grafomaństwa, ale treści i wymowy, mogliby podczas aklamacji wyjść. A tak przez zainspirowanie sprzeciwu wobec takiego jej przyjęcia ujawnili się.  Ujawnili swój system wartości.

Proszę Wysokiego Sejmu

Tej uchwale nie można zarzucić błędów merytorycznych. Próbują to robić ci, którzy edukację historyczną zakończyli na poziomie szkoły średniej w czasach Polski Ludowej. Zresztą w ogóle na tym poziomie skończyli jakąkolwiek edukację. A dziś z powodu lenistwa i ideologicznego zacietrzewienia nie chcą się douczyć, bo to wymagałoby wysiłku, i intelektualnego i nawet fizycznego: trzeba byłoby coś przeczytać ze zrozumieniem.

A książka „Czarna księga komunizmu”, opisująca tylko niektóre zbrodnie bolszewizmu i jego ideologicznych zwolenników, wydana 20 lat temu, liczy przecież prawie 800 stron.

Co więcej uchwale sprzeciwiają się ci, którzy nie tylko, że nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, ale nawet nie rozumieją słowa grafomaństwo – choć w ocenie ich twórczości stale tego terminu używano, podobnie jak myli się im słowo populacja z kopulacją, o czym świadczy ich zawodowa kariera, ci dla których sztuką jest wysypanie kupy ziemi na deskach teatru lub obieranie ziemniaków w galerii.

Co w tej uchwale jest merytorycznie niepoprawne – czy to, że zginęło ponad 100 mln ludzi sprzeciwiających się bolszewizmowi i jego następcom?, że Polacy zatrzymali marsz bolszewii na Zachód w celu zniszczenia chrześcijańskiej cywilizacji?, czy niepoprawne jest to, że bolszewizm zainspirował wszelkiej maści lewactwo, dla którego aborcja, zabijanie na życzenie, w celu uzyskania narządów, to tzw. nowoczesność i postęp.

Czy przeciwnicy tej uchwały uważają, że śmierć nadaremno poniósł ks. Ignacy Skorupka, że zginęli nadaremno uczestnicy bitwy pod Leszniowem, Bitwy Warszawskiej?

A w imię jakiego celu walczyli „Żołnierze Wyklęci”? Przecież nie w imię instalacji bolszewizmu/komunizmu  w Polsce, ale przeciwko temu.

Gdyby ten bolszewizm był taki dobry, to nie trzeba by było „Solidarności” i przemian trwających od 1989 r. – przemian, także w zakresie mentalnym i świadomościowym. Trzeba, aby tym przemianom ulegli też posłowie na Sejm RP, bo reprezentują Polskę.

Panie Posłanki, Panowie Posłowie

Polski Sejm to nie ekspozytura bolszewii i lewactwa, ale Sejm wybrany przez obywateli, chyba suwerennego państwa polskiego, które odcina się od zbrodniczych ideologii.

Nie na darmo ks. dr Stefan Wyszyński mówił, że należy potępić ideologię, która sponiewierała godność człowieka, a ks. arcyb. Marek Jędraszewski – przypominając wrzesień 1939 roku, stwierdził, że Polska walczyła wtedy o „swoją tożsamość, o swoją duszę chrześcijańską, nie chciała się zgodzić ani z ateistycznym bolszewizmem ani z pogańską ideologią hitlerowców”, które wówczas zawarły sojusz.

Klub Kukiz’15 będzie głosował za przyjęciem tej uchwały.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Stanowisko Klubu Kukiz’15 w sprawie uchwały potępiającej ideologię i skutki rewolucji bolszewickiej

Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej

Są w historii daty, które wymagają bezwzględnego potępiania, a nie kultywowania i taką jest data rewolucji bolszewickiej!