Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Koniec „eldorado” radców prawnych będących jednocześnie pracownikami ZUS

Koniec „eldorado” radców prawnych będących jednocześnie pracownikami ZUS

20 września 2017 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał nowe rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Złota żyła radców prawnych – pracowników ZUS skończyła się.

Poprzednie rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, autorstwa Borysa Budki, faworyzowało wąską grupę pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będących radcami prawnymi. W przypadku odwołania się od decyzji ZUS do sądu pozwalało na zasądzenie od obywatela na rzecz państwowego organu kwoty kilkunastotysięcznej. Jednocześnie w przypadku pozwania Zakładu, radca prawny bądź adwokat walczącego o swoje, ubezpieczonego mógł liczyć na… 180 zł.

Pytano czy akt Budki był błędem legislacyjnym czy miał zniechęcać obywateli przed dochodzeniem swoich praw na drodze sądowej.

Józef Brynkus  Poseł KUKIZ’15 podjął ten temat w interpelacji 13240 skierowanej do Ministra Sprawiedliwości. Pisał „Zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 lipca 2016 roku, której to nadano moc zasady prawnej (III UZP 2/16) sprawy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku ubezpieczenia społecznego lub jego zakresu (o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego; o podleganie ubezpieczeniom społecznym) do niezbędnych kosztów procesu zalicza się wynagrodzenie reprezentującego stronę radcy prawnego, biorąc za podstawę zasądzenia opłaty za jego czynności z tytułu zastępstwa prawnego stawki minimalne określone w § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Oznacza to, że niezadowolony z decyzji organu rentowego emeryt może być obciążony kwotą sięgającą nawet półrocznej emerytury, która i tak nie jest wysoka. (…)”

W interpelacji Poseł Brynkus przywołał przykład radcy prawnej, która za kilka zdań napisanych w odpowiedzi na skargę na przewlekłość postępowania otrzymała „honorarium” w wysokości 7.200,- zł!

Poprawiony, w wyniku interpelacji Posła Brynkusa, przepis rozporządzenia Budki zrównał opłaty sądowe na rzecz ZUS z opłatami sądowymi na rzecz obywateli. Efektem jej jest też obniżenie psychologicznej bariery, która powstrzymywała osoby, ewidentnie skrzywdzone przez organ rentowy, przed odwołaniem się do sądu z obawy przed monstrualnymi kosztami. W efekcie też wymusi też poprawę merytoryczną decyzji wydawanych przez ZUS.

Autor: Jerzy K. Trojanowski
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, szczególnie na „froncie” walki prawnej z ZUS.


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa