Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > PiS przeforsował w Sejmie nowe regulacje dotyczące cen wody i odbioru ścieków

PiS przeforsował w Sejmie nowe regulacje dotyczące cen wody i odbioru ścieków

W środę (25.10.2017r.) odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian ustawy, która umożliwi powołanie regulatora cen wody – taki będzie m.in. efekt noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  W imieniu Klubu parlamentarnego Kukiz’15 poseł dr hab. Jóżef Brynkus złożył wniosek o o odrzucenie tego projektu.

Poseł dr hab. Józef Brynkus w trakcie wystąpienia w imieniu klubu Kukiz’15 przekonywał, że nowa ustawa nikomu nie przyniesie korzyści. Zwracał uwagę, że PGW „Wody Polskie” nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za ingerencję w ceny dostarczania wody. – „Po co psuć coś, co dobrze funkcjonowało od lat? Mieszkańcy mogli dotąd rozliczać swoich włodarzy i radnych za wysokość opłat za wodę i ścieki. Proponowane przez rząd rozwiązanie burzy ten ustalony od wielu lat ład funkcjonowania społeczności gminnych w Polsce” – podkreślał Brynkus. Dodał, że projekt pogłębi tylko kłopoty finansowe gmin.

Parlamentarzysta z Wadowic składając wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu apelował, by „strona rządowa poszła po rozum do głowy i wycofała się z tego projektu”.

 

Projekt przedstawił posłom wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Celem projektu jest, jak mówił, „efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków”.

„Ta zmiana ustawy jest konsekwencją ustawy Prawo wodne oraz realizacją zaleceń NIK, dotyczących kształtowania cen na dostarczanie wody i odprowadzone ścieków” – podkreślał Gajda.

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. rolę regulatora gospodarki wodnej przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW „Wody Polskie”. PGW „Wody Polskie”, przypomniał Gajda, to instytucja powołana na mocy ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Zadaniem nowego organu regulacyjnego – dyrektorów zarządów regionalnych PGW „Wody Polskie” – będzie m.in zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług – mówił Gajda. Jego zadaniem będzie także opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozwiązanie to, podkreślał Gajda, ma przyczynić się do wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Jak relacjonował wiceminister środowiska, w obowiązującym stanie prawnym to gmina zatwierdza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na podstawie przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągow-kanalizacyjne wniosku o zatwierdzenie taryfy. Zwracał zarazem uwagę, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne funkcjonują często w formach spółek prawa handlowego, w których gmina jest większościowym bądź wyłącznym właścicielem.

Skutek jest taki, mówił Gajda, że „ten kto ustala taryfę, tę taryfę także zatwierdza”.

O zmianach prawa pisały media:

  1. Sejm – Opozycja przeciwko nowym zasadom regulacji cen wody (czytaj więcej)
  2. Gazeta Prawna (czytaj więcej).
  3. Serwis Samorządowy PAP (czytaj więcej).
  4. Portal Komunalny.pl (czytaj więcej).
  5. Pierwszy portal rolny (czytaj więcej).
Foto: Shutterstock

Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa