Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Pomysł powstania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej nie budzi zastrzeżeń

Pomysł powstania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej nie budzi zastrzeżeń

W środę (25.10.2017r.) podczas plenarnego posiedzenia Sejmu przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 wobec ustawy wprowadzającej Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, dr. 1851

Pełna treś wystąpienia sejmowego.

Stanowisko Klubu Kukiz’15 wobec ustawy wprowadzającej Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, dr. 1851

Sam pomysł powstania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej nie budzi zastrzeżeń. Potrzeba pełnego skomputeryzowania placówek oświatowych jest oczywistością. Zaś ze względu na możliwość pełnego korzystania z tego cywilizacyjnego dobrodziejstwa konieczny jest też dostęp szkół do szerokopasmowego szybkiego Internetu.

OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej

– już istniejącej,

– jak również tej, która powstanie w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji,

– oraz infrastruktury wybudowanej specjalnie dla celów OSE przez jej operatora dla szkół, które z różnych powodów nie zostaną podłączone do szybkich komercyjnych sieci szerokopasmowych.

Odpowiedzialny za sieć – za jej parametry i działanie – będzie jej dostawca.

I tu pojawia się problem związany z tym: kto jest lub będzie dysponentem tej sieci szerokopasmowej. Tu będzie potrzebne niezwykłe rozeznanie w tym kto jest jego właścicielem, kto jest zarządcą.

O tym świadczy przypadek Małopolskich Sieci Szerokopasmowych. Powstały one w 2011 roku. Środki na jej powstanie wyłożył samorząd wojewódzki w wysokości 2 mln 385 tys. zł.  Początkowo próbowano znaleźć podmiot prywatny, który partycypowałby w przedsięwzięciu na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Po ponad rocznym marazmie Małopolska nadal była bez nowych światłowodów. Nie dokapitalizowano spółki, choć planowano, że zrobi się to do kwoty 30 mln zł.

I przystąpiono do sprzedaży. Spółkę sprzedano za 2 mln 600 tys.

Smaczku dodaje fakt, że całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła w momencie przejmowania przez Hyperion Małopolskich Sieci Światłowodowych wynosiła ponad 192 mln złotych, w tym dofinansowanie środków europejskich prawie 64 mln zł.

Nie wiem tak naprawdę co jest w kontekście OSE rzeczą najważniejszą czy fakt w jaki sposób dany podmiot został operatorem sieci szerokopasmowej – potencjalnie mogącej dostarczać Internet do OSE, czy też jego skład właścicielski i nadzorczy.

Nabywcą bowiem MSS została spółka Hyperion, której prezesem był były poseł PO Tomasz Szczypiński, a w skład Rady Nadzorczej  wchodzili: Marcin Rywin, syn wątpliwej sławy Lwa Rywina, oraz gen. Wiktor Fonfara, funkcjonariusz komunistycznej bezpieki

By jednak nie kwestionować samego przedsięwzięcia OSE dodam, że interesującym argumentem za włączeniem szkół do OSE jest stanowisko MEN w zakresie wyliczenia subwencji oświatowej, a mianowicie zrezygnowanie z wskaźnika liczenia subwencji wg liczby dzieci. Takie liczenie subwencji w wielu przypadkach prowadzi do likwidacji niewielkich szkół, co jest zapaścią cywilizacyjną dla małych miejscowości.

W koncepcji MEN małe szkoły staną się centrami nauczania kompetencji dorosłych. Po pojawieniu się szerokopasmowego Internetu szkoły te będą też miały inne role, będą w nich m. in. organizowane spisy powszechne.

Biorąc pod uwagę celowość inwestycji, przy zastrzeżeniach co do bezpieczeństwa korzystania z niej, Klub Kukiz’15 zagłosuje za projektem ustawy o OSE.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP