Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o rekompensatę od emerytów i wdów górniczych oraz osób uprawnionych

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o rekompensatę od emerytów i wdów górniczych oraz osób uprawnionych

Prezydent podpisał 23 października 2017 ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa weszła w życie z dniem 24 października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Prawa nabyte są świętością w państwie prawa! – We wtorek (24.10.2017r.) rozpoczęto przyjmowanie wniosków o rekompensatę od emerytów i wdów górniczych oraz osób uprawnionych. Okazało się że wniosków zabrakło już około 10.30. Podjąłem decyzję już o 9.00 widząc skalę problemu i zapewniliśmy łącznie do 13.00 dostarczenie 1400 druków. Oprócz rozdawania wniosków służyliśmy pomocą przy wypełnianiu i informacji. Dodam że codziennie można otrzymać wniosek w moim biurze poselskim od 9.00 – 16.00 przez najbliższe 21 dni – informuje poseł Kukiz’15 Krzysztof Sitarski (czytaj więcej).

Od 24 października 2017r. można składać wnioski o rekompensatę deputatu. Jest na to 21 dni kalendarzowych. Jeżeli ktoś nie ma możliwości wydrukowania zapraszam po bezpłatny druk do biura poselskiego w Radlinie ul. Rymera 15 (UM Radlin budynek C) w godz. 9.00- 16.00 Publikuję stronę ME – otwórz link i wydrukuj wniosek, który znajdziesz TUTAJ: (http://www.me.gov.pl/Gornictwo/Rekompensaty+z+tytulu+utraty+prawa+do+bezplatnego+wegla)
INSTRUKCJA dla OSÓB UPRAWNIONYCH

A. OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest:

I. emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2. pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty,

3. w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym
a. do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.
b. do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A.
c. do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
d. do dnia 31.12.2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.
e. do dnia 17.10.2017 r. na skutek zawarcia porozumienia w sprawie zmiany ZUZP w LW Bogdanka S.A.
f. do dnia 15.10.2017 r. w Tauron Wydobycie S.A.

4. postanowienia układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

II. Wdowa, wdowiec i sierota mające ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który spełniał wyżej wymienione warunki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego.
W przypadku więcej niż jednej osoby uprawnionej do renty rodzinnej po emerycie lub renciście rekompensata jest wypłacana w częściach równych osobom uprawnionym.

Wdowa, wdowiec lub sierota do wniosku dołączają dokument potwierdzający uprawnienie do rekompensaty:
WDOWA, WDOWIEC – decyzję ZUS o ustaleniu prawa do renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na stałe,
SIEROTA – decyzję ZUS lub zaświadczenie o pobieraniu renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej.

B. OSOBY NIEUPRAWNIONE:

I. Osoby które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla.

II. Osoby, których roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

III. Osoby, które wraz z emeryturą lub rentą otrzymują ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłacany przez ZUS – dotyczy to emerytów i rencistów z kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r.

IV. Osoby, które w ramach restrukturyzacji sektora gwk ze spółek czynnych przeszły wraz z majątkiem przekazanym do SRK S.A., skorzystały z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a następnie po zakończeniu okresu w/w urlopów przeszły na emeryturę.

C. W terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy osoba uprawniona składa wniosek osobiście, pocztą lub przez osobę upoważnioną do przedsiębiorstwa wypłacającego. Osoba weryfikująca wniosek w przedsiębiorstwie wypłacającym weryfikuje zgodność danych zawartych we wniosku z danymi w dokumencie tożsamości oraz potwierdza uprawnienie do bezpłatnego węgla lub jego brak.

D. W przypadku składania wniosku osobiście, osoba uprawniona musi mieć dokument tożsamości, na podstawie którego będzie można dokonać weryfikacji danych zawartych we wniosku.

RENCISTA dodatkowo dołącza do wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień do pobierania renty

E. W przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę. Na kopercie dopisać „REKOMPENSATA”

F. W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, osoba ta musi legitymować się upoważnieniem/pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie lub przez gminę upoważniającym do złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę. Osoba upoważniona przy składaniu wnioski musi mieć przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

G. Osoby uprawnione składają wniosek wraz z oświadczeniem do:
1. przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszły na emeryturę lub rentę – w przypadku osób z:
a. Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
b. Tauron Wydobycie S.A.
c. LW „Bogdanka” S.A.
2. Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – w przypadku osób, które przeszły na emeryturę lub rentę z:
a. Kompani Węglowej S.A.,
b. Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
c. „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.

Gdzie złożyć wniosek:

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
www.srk.com.pl
1. SRK SA POK KWK Krupiński
• Suszec, ul Piaskowa 35
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
2. SRK SA POK Czechowice -Dziedzice
• Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
3. SRK SA POK Wola
• Wola, ul. Kopalniana 10
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
4. SRK SA POK KWK Makoszowy
• Zabrze, ul. Makoszowska 24
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
5. SRK SA POK KHW
• Katowice, ul. Damrota 16/18
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
6. SRK SA POK Zabrze
• Zabrze, ul. Lompy 11
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
7. SRK SA POK Rybnik
• przychodnia
• Rybnik, ul. Jastrzębska 12
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
8. SRK SA POK Libiąż
• Przychodnia
• Libiąż, ul. Górnicza 5
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
9. SRK SA POK Rybnik
• KWK Jankowice – biurowiec
• Rybnik, ul. Jastrzębska 12
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
10. SRK SA POK Rydułtowy
• KWK ROW – budynek byłego klubu NOT
• Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 87
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20

11. SRK SA POK Bytom
• KWK Centrum
• Bytom, ul. Łużycka 7
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
12. SRK SA POK Pszów
• KWK Anna
• Pszów, ul. Skwary 21
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
13. SRK SA POK Sosnowiec
• KWK Kazimierz Juliusz
• Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
14. SRK SA POK Katowice
• KWK Boże Dary
• Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 95
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
15. SRK SA POK Katowice
• KWK Wieczorek
• Katowice, ul. Szopienicka 58
• Godz. otwarcia: pon. – niedz. 8-20
16. SRK SA POK Chwałowice
• KWK ROW
• Chwałowice, ul. Przewozowa 13a
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 8-20
17. PGG POK Łaziska Górne
• KWK Bolesław Śmiały – budynek Dyrekcji
• Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 12
• Godz. otwarcia: 7-14
18. PGG POK Bieruń
• KWK Piast – Budynek sekcji transportu, pokój nr 1
• Bieruń, ul. Granitowa 16
• Godz. otwarcia: 7-14
19. PGG POK Lędziny
• KWK Ziemowit – Budynek byłego referatu węglowego, pokój nr 1
• Lędziny, ul. Pokoju 4
• Godz. otwarcia: 7-14
20. PGG POK Radlin
• KWK Marcel –- Budynek byłej stolarni
• Radlin, ul. Korfantego 52
• Godz. otwarcia: 7-14
21. PGG POK Ruda Śląska
• KWK Bielszowice – budynek Dyrektora ds. Ekonomicznych – pokój nr 14
• Ruda Śląska, ul. Halembska 160
• Godz. otwarcia: 7-14

22. PGG POK Ruda Śląska
• KWK Halemba – budynek Dyrekcji B – pokój nr 8 A
• Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 54
• Godz. otwarcia: 7-14
23. PGG POK Ruda Śląska
• KWK Pokój – budynek Dyrekcji – pokój nr 16
• Ruda Śląska, ul. Niedurnego 13
• Godz. otwarcia: 7-14
24. PGG POK Sośnica
• KWK Sośnica – Pawilon BHP
• Sośnica, ul. Błonie 6A
• Godz. otwarcia: 7-14

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
www.jsw.pl
25. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”
• Dawny referat węglowy w budynku transportu
• 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 4
• Tel. 32 756 1702; 32 756 1653
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15
26. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
• Dawny referat węglowy w budynku szkoleniowym oraz sali nr 33
• 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6
• Tel. 32 756 5106; 32 756 5653
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15
27. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”
• Dawny budynek działu BHP oraz biuro w „starej” Dyrekcji obok siedziby Fundacji Ochrony Zdrowia
• 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 1
• Tel. 32 756 3254; 32 756 3653
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15
28. KWK „Budryk”
• Budynek A „starej” Dyrekcji, pokój nr 25 (parter)
• 43-178 Ornontowice ul. Zamkowa 10
• Tel. 32 239 5611; 32 239 5750
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15
29. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”
• W siedzibie Dyrekcji pokój 4, 5 i 6
• 44-190 Knurów ul. Dworcowa 1
• Tel. 32 718 5526; 32 718 5119
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15
30. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”
• Dział Zatrudnienia pokój 10 B i 13
• 44-193 Knurów ul. Górnicza 1
• Tel. 32 717 6200; 32 717 6207
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15

31. KWK „Krupiński”
• Biuro Ruchu Załogi
• 43-267 Suszec ul. Piaskowa 35
• Tel. 32 756 6611; 32 756 6644
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15
32. KWK „Pniówek”
• Hala Zborna
• 43-251 Pawłowice ul. Krucza 18
• Tel. 32 756 2897; 32 756 2898
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-18, sob. 7-15
33. Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. ( były Zakład Logistyki Materiałowej)
• Pokój 402
• 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Towarowa 1
• Tel. 32 756 4919
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 7-15

TAURON Wydobycie S.A.
www.tauron-wydobycie.pl
34. Tauron Wydobycie SA (Centrum)
• pokój nr 2
• 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
• Tel. 32 618 5086, 32 618 5238
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-15
35. Tauron Wydobycie SA (Szyb Piłsudski)
• pokoje nr 6, 7,
• 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6
• Tel. 32 618 5653, 32 618 5437, 32 618 5224
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-15
36. Tauron Wydobycie SA (Budynek przed Bramą Główną ZG Janina)
• pokoje nr 108, 202
• 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23
• Tel. 32 6270 630, 32 6270 611, 32 6270 286, 32 6270 692, 32 6270 654
• Godz. otwarcia: pon.-pt. 6-15

LW „Bogdanka” S.A.
www.lw.com.pl
37. LW Bogdanka SA
• w Bogdance
• stołówka górnicza
• 21-013 Puchaczów
• Godz. otwarcia: 8-14, w czwartki: 8-18