Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Apel o wznowienie poszukiwań Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Rakowickim

Apel o wznowienie poszukiwań Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Rakowickim

W związku z informacją o zakończeniu prowadzenia prac ekshumacyjnych w miejscach dotychczasowych tajnych pochówków żołnierzy podziemia niepodległościowego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie wystosowałem apel o ich wznowienie do prof. Filipa Musiała, Dyrektora Oddziału IPN-KŚZpNP w Krakowie oraz prof. Krzysztofa Szwagrzyka, Wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wadowice, dnia 23 października 2017 roku

Szanowny Pan
dr hab. Filip Musiał
Dyrektor Oddziału IPN-KŚZpNP
w Krakowie

Szanowny Panie Profesorze!
Ucieszyła mnie wiadomość o prowadzeniu prac ekshumacyjnych w miejscach dotychczasowych tajnych pochówków żołnierzy podziemia niepodległościowego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wiemy bowiem, że każdy region i każde niemal miasto w Polsce ma swoją „łączkę”, często zresztą niejedną. Ma także Kraków, mają i Wadowice. Gratuluję zespołowi doktora Dawida Golika dotychczasowych owoców tej trudnej misji i wydobycia ciał Żołnierzy Niezłomnych. To niewątpliwy sukces, ale na razie tylko częściowy.

Z zaskoczeniem przyjąłem informację o zakończeniu tych prac. Niestety, z żalem konstatuję, że nie przeprowadzono prac ekshumacyjnych z mogił, w których spoczywają Żołnierze Niezłomni związani z antykomunistycznym oporem na zachodnich rubieżach Małopolski. A przecież dzięki ofiarnej i mrówczej pracy p. Marcina Kasprzyckiego zostały zinwentaryzowane miejsca złożenia doczesnych szczątków m.in. ppor. Mieczysława Kozłowskiego „Żbika” „Błyska-Bunta”, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, oraz straconych wraz z nim w krakowskim więzieniu Montelupich współtowarzyszy. Mimo prowadzenia prac nieopodal mogiły sierż. Mieczysława Spuły „Felusia” i prawdopodobnego miejsca pochowania plut. Kazimierza Kudłacika „Zenita”, obu odznaczonych Krzyżami Walecznych, zamordowanych w 1949 roku przez agenta UB, nie podjęto próby ich odszukania. A przecież byli to najwierniejsi z wiernych żołnierzy por. Mieczysława Wądolnego „Granita” „Mściciela” i kpt. Feliksa Kwarciaka „Staszka” „Siwego”, którzy po śmierci dowódców kontynuowali zbrojny opór antykomunistyczny nad Skawą, stając się synonimem wierności Polsce do ostatka. Ich niezłomną antykomunistyczną postawę podkreślał nawet ubecki zbrodniarz i mistyfikator wydarzeń, płk UB/SB Stanisław Wałach, który w swoich publikacjach z jednej strony usiłował przypisywać im nie popełnione przez nich czyny kryminalne, z drugiej jednak w motcie do swej książki „Świadectwo tamtym dniom…” nazwał M. Spułę „najzagorzalszym wrogiem Polski Ludowej”.

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie prace ekshumacyjne na Cmentarzu Rakowickim zostaną wznowione, aż do odnalezienia szczątków tych i zapewne wielu jeszcze innych Niezłomnych Bohaterów antykomunistycznego oporu. Bardzo proszę Pana Dyrektora oraz Pańskich współpracowników o dołożenie wszelkich starań w tym kierunku. Ten mój apel kieruję równocześnie także do wiceprezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

Łączę wyrazy szacunku,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Wadowice, dnia 23 października 2017 roku

 

Szanowny Pan
dr hab. Krzysztof Szwagrzyk
Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Szanowny Panie Profesorze!
Pozwalam sobie przesłać Panu Prezesowi odpis listu skierowanego do Dyrektora krakowskiego Oddziału IPN, prof. Filipa Musiała.

Ucieszyła mnie wiadomość o prowadzeniu prac ekshumacyjnych w miejscach dotychczasowych tajnych pochówków żołnierzy podziemia niepodległościowego na Cmentarzu Rakowickim   w Krakowie. Wiemy bowiem, że każdy region i każde niemal miasto w Polsce ma swoją „łączkę”, często zresztą niejedną. Ma także Kraków, mają i Wadowice. Gratuluję zespołowi doktora Dawida Golika dotychczasowych owoców tej trudnej misji i wydobycia ciał Żołnierzy Niezłomnych. To niewątpliwy sukces, ale na razie tylko częściowy.

Z zaskoczeniem przyjąłem informację o zakończeniu tych prac. Niestety, z żalem konstatuję, że nie przeprowadzono prac ekshumacyjnych z mogił, w których spoczywają Żołnierze Niezłomni związani z antykomunistycznym oporem na zachodnich rubieżach Małopolski. A przecież dzięki ofiarnej i mrówczej pracy p. Marcina Kasprzyckiego zostały zinwentaryzowane miejsca złożenia doczesnych szczątków m.in. ppor. Mieczysława Kozłowskiego „Żbika” „Błyska-Bunta”, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, oraz straconych wraz z nim w krakowskim więzieniu Montelupich współtowarzyszy. Mimo prowadzenia prac nieopodal mogiły sierż. Mieczysława Spuły „Felusia” i prawdopodobnego miejsca pochowania plut. Kazimierza Kudłacika „Zenita”, obu odznaczonych Krzyżami Walecznych, zamordowanych w 1949 roku przez agenta UB, nie podjęto próby ich odszukania. A przecież byli to najwierniejsi z wiernych żołnierzy por. Mieczysława Wądolnego „Granita” „Mściciela” i kpt. Feliksa Kwarciaka „Staszka” „Siwego”, którzy po śmierci dowódców kontynuowali zbrojny opór antykomunistyczny nad Skawą, stając się synonimem wierności Polsce do ostatka. Ich niezłomną antykomunistyczną postawę podkreślał nawet ubecki zbrodniarz i mistyfikator wydarzeń, płk UB/SB Stanisław Wałach, który w swych publikacjach z jednej strony usiłował przypisywać im nie popełnione przez nich czyny kryminalne, z drugiej jednak w motcie do swej książki „Świadectwo tamtym dniom…” nazwał M. Spułę „najzagorzalszym wrogiem Polski Ludowej”.

Mam nadzieję, że w najbliższym czasie prace ekshumacyjne na Cmentarzu Rakowickim zostaną wznowione, aż do odnalezienia szczątków tych i zapewne wielu innych Niezłomnych Bohaterów antykomunistycznego oporu. Bardzo proszę Pana Prezesa oraz Pańskich współpracowników o dołożenie wszelkich starań w tym kierunku.

Łączę wyrazu szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. Zakończenie prac ekshumacyjnych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Źródło: Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN