Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w PPWSZ w Nowym Targu

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w PPWSZ w Nowym Targu

Uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu zainicjowała podniosła msza święta w kościele parafialnym św. Katarzyny koncelebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po uroczystościach kościelnych doszło do złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyty Ojca Świętego Jana Pawła II przy nowotarskim Ratuszu. Następnie społeczność akademicka PPWSZ spotkała się w auli budynku „Tatry”. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że było to wydarzenie wyjątkowe i niezwykle symboliczne, gdyż opatrzone aktem nadania uczelni sztandaru ufundowanego przez Związki Podhalan z: Polski, Północnej Ameryki, Kanady i Austrii.

Gości na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 witał Jego Magnificencja Rektor dr hab. Stanisław Gulak, prof. PPWSZ. Rektor uczelni, w swoim przemówieniu, bardzo mocno podkreślił, że „przyszłość Narodu i Państwa bez wątpienia zależy w znacznej mierze od wychowania i wykształcenia młodzieży, od wiedzy i wiary, które są w harmonii.” Przypomniał również, że studenci mają zaszczyt być członkami społeczności, która jest chlubą podhalańskiego regionu. Nawiązując do aktu nadania sztandaru uczelni, Rektor zaznaczył, że „kultura regionu to przywiązanie do tradycji i prawdy, wierności wartościom naszej kultury, wiary a także dobrze pojętego patriotyzmu.” Warto przypomnieć, że nowy rok akademicki to czas wielu zmian dla uczelni. Jedną z najważniejszych to przygotowanie do wprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tzw. Ustawy 2.0, która w swoim założeniu oferuje uczelniom m.in. poszerzenie autonomii. Rektor PPWSZ zauważył, że za oferowaną przez Ministerstwo wolnością, podąża odpowiedzialność – bo „wolność to odpowiedzialność”. W swoim wystąpieniu, Jego Magnificencja, zwrócił się bezpośrednio do Studentów prosząc Ich, aby wspólnie zawsze „dążyli do tego, aby horyzonty naszego rozumu, aby horyzonty tej uczelni, były na miarę gór na które patrzymy.”

W trakcie uroczystości głos zabrali także zaproszeni goście m.in. dr Piotr Dardziński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który bardzo mocno podkreślił wagę istnienia PPWSZ w Nowym Targu jako uczelni realnie bliskiej studentowi. W uroczystej inauguracji uczestniczyli m. in. arcybiskup prof. dr hab. Marek Jędraszewski metropolita krakowski; posłowie na Sejm RP wywodzący się z okręgu nr 13: Anna Paluch i Edward Siarka; był również, urodzony w Nowy Targu, Poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprzewodniczący sejmowej stałej podkomisji do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, dr Piotr Dardzińki podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele miejscowych władz, stowarzyszeń, organizacji społecznych, szkół i także otoczenia społeczno-gospodarczego mocno współpracujący z podhalańską uczelnią.

W trakcie uroczystości odbyła się uroczysta immatrykulacja nowo przyjętych studentów, którą przeprowadzili: Rektor PPWSZ prof. Stanisław Gulak oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Andrzej Chochół. Współna immatrykulacja spowodowana była tym, że w PPWSZ otwarto kierunki studiów prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny i PPWSZ w Nowym Targu. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu może poszczycić się porozumieniem na mocy którego wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym prowadzi wspólne kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość.

Po przyjęciu nowych studentów do społeczności akademickiej nastąpiła ceremonia nadania sztandaru. Sztandar opatrzony świętymi i patriotycznymi słowami: Bóg, Honor, Ojczyzna to nowy, piękny symbol Podhalańskiej Uczelni, która kierując się zachowaniem tożsamości i kultywowaniem tradycji, jednoczy wokół siebie akademicką wspólnotę. Za wierność wartościom przodków zostały złożone Władzom Uczelni podziękowania od obecnych na uroczystości przedstawicieli Związków Podhalan.

Wykład inaugurujący 17 rok akademicki w PPWSZ wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski. Ksiądz profesor mówiąc o współczesnych koncepcjach patriotyzmu przypomniał, że ”jest on miłością wspólnoty ojczyźnianej i afirmacją jej dóbr takich jak: kultura, dzieje, wiara, etos, terytorium. Ta afirmacja zaś oznacza nie tylko uszanowanie i kultywowanie tych dóbr, ale także pomnażanie ich wartości. (…) Każde pokolenie, a w nim każdy człowiek ma obowiązek wnoszenia swojej cząstki.”

Rektor PPWSZ w Nowy Targu udzielił również bardzo osobistych podziękowań abp Markowi Jędraszewskiemu, wiceministrowi dr. Piotrowi Dardzińskiemu, fundatorom sztandaru i ks. prof. Henrykowi Skorowskiemu.

Całą uroczystość uświetniały występy chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który poza swoim widowiskowym koncertem, przejmująco odśpiewał Hymn Polski, Gaudeamus Igitur i Gaude Mate Polonia.

Autor: Krzysztof Sitko