Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Rola Chrześcijańskiej Polski w Europie i świecie powinna być istotna i ważąca

Rola Chrześcijańskiej Polski w Europie i świecie powinna być istotna i ważąca

Skierowałem specjalne przesłanie do Organizatorów i Uczestników Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego zorganizowanego w Krakowie w dniu, 18 listopada 2016 roku.

Wadowice, dnia 16 listopada 2016 r.

 

Szanowni Organizatorzy i Uczestnicy
Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego
w Krakowie

na ręce

Szanownego Pana
Marka Jurka
Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej
Posła do Parlamentu Europejskiego

 

Szanowny Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie na Kongres. Niestety przyjęte wcześniej obowiązki parlamentarne i społeczne nie pozwalają mi na uczestnictwo w tym jakże ważnym przedsięwzięciu. Łączę się z Państwem serdecznie myślami i cieszę się, że inicjatywa współpracy ludzi wyznających chrześcijańskie poglądy i wartości, znalazła odbicie w organizacji Kongresu.

Wartość życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, godna egzystencja człowieka, to najważniejsze wymiary naszej codzienności – a przynajmniej takimi być powinny.

Rola Polski w Europie i świecie powinna być istotna i ważąca. Ale powinna to być rola Polski chrześcijańskiej, a zatem niosącej i przypominającej chrześcijański system wartości i najistotniejsze wynikające z niego zasady i zobowiązania. Dokładnie te, które przyświecały np. powstawaniu Wspólnoty Europejskiej, a o których tak wielu dzisiaj usiłuje zapomnieć, które tak agresywnie są dzisiaj atakowane, podważane i relatywizowane.

Skoro bowiem nowoczesna Europa także wywodzi się z chrześcijańskich korzeni, chrześcijanie – którymi Polacy są od 1050 lat – powinni mieć znaczący głos nie tylko w kształtowaniu własnej Ojczyzny, ale także europejskiej wspólnoty ojczyzn. Przypominał o tym wielokrotnie nasz Wielki Rodak – Święty Papież Jan Paweł II Wielki, przypominał Sługa Boży Prymas Tysiąclecia, przypominali wybitni politycy i społeczni aktywiści.

Ważna rola w kształtowaniu tej chrześcijańskiej opinii przypada właśnie takim inicjatywom, jak dzisiejszy Kongres. Dlatego życzę Wszystkim Państwu, zjednoczonym wspólnymi wartościami, owocnych obrad i dobrego, błogosławionego spotkania, dla obrony chrześcijańskich wartości i dla rozwoju wspólnego dziedzictwa.

Z poważaniem,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP