Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Myśliwi polujący na kaczki ostrzelali stadninę koni. Policjanci ukarali zgłaszającego

Myśliwi polujący na kaczki ostrzelali stadninę koni. Policjanci ukarali zgłaszającego

Media informują, że mieszkańcy Frydrychowic, wioski położnej w okolicach Wadowic od trzech tygodni żyją w strachu. Jak wynika z informacji, które otrzymałem, myśliwi polujący na kaczki ostrzelali stadninę koni, gdzie bawiły się dzieci.

Prośba o interwencję poselską do Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach w tej sprawie wynika z wątpliwości mieszkańców, co do możliwości bezstronnego i pełnego wyjaśnienia sprawy. Obawy budzi dziwne zachowanie zajmujących się sprawą funkcjonariuszy. Pojawiły się sugestie, iż opieszałość w wyjaśnieniu sprawy i ukaraniu sprawców spowodowana została tym, że tereny łowieckie we Frydrychowicach należą do koła łowieckiego zrzeszającego według informacji mieszkańców, licznych funkcjonariuszy Policji oraz byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Ponadto policjanci ukarali człowieka, który zwrócił się o interwencję w tej sprawie, co w powszechnym odczuciu osób znających sprawę uznane zostało za szykanę i próbę zmuszenia go do milczenia.

Wadowice, dnia 13 września 2017 roku.

Szanowny Pan
Inspektor Włodzimierz Warzecha
Komendant Powiatowy Policji
w Wadowicach

Szanowny Panie Komendancie,
zwrócili się do mnie mieszkańcy Wadowic i Frydrychowic, zaniepokojeni wydarzeniami jakie rozegrały się niedawno w okolicy stawów i prywatnej stadniny we Frydrychowicach. Według przekazanych mi informacji w dniu 25 sierpnia br. myśliwi polujący na kaczki nad stawami frydrychowickimi nie zachowali należytej ostrożności i doprowadzili do sytuacji, w której zostało zagrożone życie ludzkie.

Zwrócenie się do mnie spowodowane zostało wątpliwościami mieszkańców, co do możliwości bezstronnego i pełnego wyjaśnienia sprawy. Obawa mieszkańców wynika z zachowania zajmujących się sprawą funkcjonariuszy. Pojawiły się sugestie, iż opieszałość w wyjaśnieniu sprawy i ukaraniu sprawców spowodowana została tym, że tereny łowieckie we Frydrychowicach należą do koła łowieckiego zrzeszającego według informacji mieszkańców, licznych funkcjonariuszy Policji oraz byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Ponadto policjanci ukarali człowieka, który zwrócił się o interwencję w tej sprawie, co w powszechnym odczuciu osób znających sprawę uznane zostało za szykanę i próbę zmuszenia go do milczenia. Pretekstem do owego ukarania zgłaszającego o zdarzeniu było zachowanie jego psa, który właśnie podczas owej strzelaniny został poraniony, nie powinno zatem nikogo dziwić, że zachowywał się nerwowo. Niewątpliwie okoliczności zdarzenia i prowadzonego postępowania godzą w poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich równości wobec prawa, a opisane okoliczności podważają także zaufanie do Policji.

Nie jest moją rolą wskazywanie czynności jakie powinna w tym zakresie podjąć policja, ale w moim przekonaniu trzeba podjąć wszystkie działania, które wyjaśnią sprawę. Danych i wskazówek do tych działań dostarczają choćby komentarze pod artykułem znajdującym się jednym z lokalnych portali.

Dlatego bardzo proszę o zbadanie tej sprawy oraz sposobu prowadzenia dochodzenia,    a jeżeli podawane – również w mediach lokalnych – informacje zostaną potwierdzone, wyciągnięcie konsekwencji nie tylko wobec sprawców zagrożenia, ale także funkcjonariuszy, którzy swoją postawą podważyli praworządność oraz zaufanie do instytucji państwa, jaką jest Policja.

dr hab. Józef Brynkus, prof. UP Kraków
Poseł na Sejm RP

Fot. peteSwede/Flickr CC

AKTUALIZACJA: odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji z 14 września 2017 roku.

Panie Pośle,
Dziękuję  za przekazane informacje. Informuję Pana Posła, że w  sprawie zgłoszonej interwencji z  dnia 25.087.2017r. prowadzone są przez  funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Andrychowie czynności wyjaśniające dotyczące możliwości popełnienia  wykroczenia określonego w art. 51.1. pkt 1  ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Informacje zawarte w artykule opublikowanym  na jednym z lokalnych portali oraz przekazane w Pana Piśmie , a które  wcześniej nie zostały podane podczas interwencji  jak i  w toku  toczącego się postępowania zostaną zweryfikowane w ramach czynności sprawdzających w kier. art. 160 kk.

z poważaniem
insp. Włodzimierz Warzecha
K-nt  KPP Wadowice