Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Dożynki Gminy Tomice na Festiwalu Doliny Karpia

Dożynki Gminy Tomice na Festiwalu Doliny Karpia

Tegoroczne Dożynki Gminy Tomice zorganizowano w Lgocie i wpisano w imprezy Festiwalu Doliny Karpia, bo przecież Tomice także i stawami stoją. I nawet kapryśna pogoda nie zniechęciła wielu mieszkańców i gości do przybycia w niedzielę 3 września na dożynkową uroczystość do Witanowic i Lgoty.

Jak każe zwyczaj, dożynkowe uroczystości rozpoczęto mszą św., którą w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Witanowicach odprawili ks. dr Bogusław Nagel i proboszcz witanowickiej parafii ks. kanonik Józef Wróbel. Obecni byli także proboszczowie sąsiednich parafii, Radoczy – ks. Janusz Sołtys i Woźnik – ks. kan. Tomasz Kalisz. Wśród dożynkowych darów wyróżniał się wspaniały wieniec przygotowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, a zwieńczony podobizną karpia, czym nawiązano do tradycji hodowli ryb w tomickich stawach i przynależności Gminy Tomice do Stowarzyszenia Doliny Karpia. W swoim słowie duszpasterskim ks. Józef Wróbel nawiązał do niedawnego jubileuszu 700-lecia wsi i parafii Witanowice, wskazując, że w obrzędzie dożynkowym ponownie łączą się pierwiastki duchowy i świecki, jak zwykle w życiu wspólnot zakorzenionych w tradycji i kulturze. Powitał także przybyłych przedstawicieli władz świeckich, parlamentarzystów oraz samorządowców, podkreślając, że udział w Dożynkach gości piastujących ważne stanowiska publiczne jest zaszczytem dla parafii i społeczności lokalnej. A na Dożynki do Lgoty przybyli m.in. posłowie na Sejm RP dr. hab. Józef Brynkus i Marek Polak z małżonką oraz senator Andrzej Pająk, wicestarosta powiatu wadowickiego Andrzej Górecki, wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, radni powiatowi i gminy Tomice, sołtysi wsi należących do tej Gminy: Lgoty, Radoczy, Tomic, Witanowic, Woźnik i Zygodowic, oraz należących do parafii witanowickiej Babicy z Gminy Wadowice i Wyźrału z Gminy Brzeźnica.

Po mszy św. zebrani prowadzeni przez liczącą już ponad 70 lat Orkiestrę Dętą z Zygodowic przeszli korowodem na plac przy starej szkole w Lgocie, gdzie rozpoczęto świętowanie i biesiadowanie. Dożynkowy bochen chleba gospodarz Święta Plonów, sołtys Lgoty Stanisław Zając w asyście członkiń KGW przekazał gospodarzowi Gminy Tomice, wójtowi Witoldowi Grabowskiemu, który powitał przybyłych gości oraz mieszkańców sołectw. Głos zabrali także niektórzy z przybyłych gości. Poseł prof. J. Brynkus wspomniał, że jako wychowany w środowisku wiejskim darzy głębokim szacunkiem rolników, jako tych, którzy wytwarzają podstawowy pokarm, chleb powszedni. Nawiązując do słów z homilii ks. kanonika J. Wróbla podkreślił, że to nie goście z ważnych urzędów są zaszczytem dla Dożynek, ale zaproszenie na uroczystość Święta Plonów jest zaszczytem dla przybyłych gości.

Na scenie wystąpiły zespoły artystyczne z Gminy Tomice a po nich gości bawili zespół Fiesta oraz Roman Kurosz. Sceniczne występy wspaniale poprowadziła nauczycielka Agnieszka Sienkiewicz, a jej zdolność szybkiej zmiany kolejnych kreacji czy wcieleń zaskoczyła i zauroczyła wielu gości. Uroczystościom dożynkowym towarzyszył szereg atrakcji nawiązujących do tradycji i obrzędów wiejskich, m.in. warsztaty wikliniarskie i lepienia z gliny. Najmłodsi mogli skorzystać także z dmuchanych elementów placu zabaw. Chociaż aura była kapryśna, gości skutecznie chroniły rozstawione namioty, zatem zabawa trwała wiele godzin. Tym bardziej, że nie zabrakło także przyjemności dla ciała. Można było spróbować przepysznego kapuśniaku na wędzonych żeberkach, wspaniale przyrządzonej jagnięciny i oscypków z grilla oraz wędzonego karpia. Zatem tradycji stało się zadość i tegoroczne plony zostały w Gminie Tomice powitane godnie.

Galeria zdjęć można obejrzeć tutaj.

(mic)


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa