Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kiedy rozpocznie działalność Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości?

Kiedy rozpocznie działalność Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości?

Przypadające w przyszłym roku święto 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę powinno przedstawiać cały proces dochodzenia do niej i także jej utrwalania. Nie bez kozery, powołany na mocy ustawy sejmowej Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości dostał zadania do realizacji na lata 2017-2021. Na czele Komitetu stoi Pan Prezydent dr Andrzej Duda. Z Klubu Poselskiego Kukiz’15 desygnowany został do jego składu dr hab. prof. UP w Krakowie Józef Brynkus, specjalista z zakresu historii XX wieku.

Wykładowca akademicki dr hab. Józef Brynkus jest autorem wielu publikacji z zakresu historii, dziejów świadomości i tożsamości historycznej Polaków, dziejów dydaktyki historii i nauczania historii oraz jej popularyzacji. Jest też autorem uznanej publikacji, będącej podstawą jego habilitacji, zatytułowanej Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944-1989) – (recenzja tutaj).

Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości ma corocznie przyjmować plan obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Polskę niepodległości. Ma promować ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości w Polsce i za jej granicami.

Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości ma także inicjować „współpracę między organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem w obchodach.

Komitet na wniosek prezydenta ma również wyrażać opinię w sprawach udzielenia patronatu głowy państwa nad uroczystościami związanymi z uczczeniem odzyskania i utrwalenia przez RP niepodległości” (pap).

W powiecie wadowickim kształtuje się środowisko patriotyczne: „Bóg i Ojczyzna”, które swoją działalnością wyprzedziło funkcjonowanie ogólnopolskiego Komitetu Honorowego. Już 8 lipca 2017 roku w Kościele zorganizowało ono koncert fortepianowy dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II (czytaj tutaj). Środowisko to uzyskało w swoich przedsięwzięciach patronat metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dostając ten patronat zobowiązało się, że nie będzie go wykorzystywać politycznie. I tak z pewnością będzie.

Wadowickie środowisko patriotyczne: „Bóg i Ojczyzna” zamierza wystąpić do Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości o patronat Pana Prezydenta nad uroczystościami, które zamierza zorganizować w Wadowicach w latach 2017-2021, a które będą podkreślać doniosłość dla Polski wydarzenia z 1918 roku a także wykazywać związek miedzy chrześcijaństwem i postawą patriotyczną Polaków. Wadowice, jak wiele miejscowości w Polsce, ale też ze względu na status miejsca urodzenia i wychowania Karola Wojtyła, idealnie wpisują się w ideę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z przykrością należy jednak stwierdzić, że niektóre środowiska polityczne próbują zdyskontować dla swojej ideologii i polityki działalność Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – zanim się on jeszcze nie ukonstytuował. Traktują go bardzo instrumentalnie, np. .N, która odmówiła udziału w tym Komitecie, choć trzeba przyznać, że niewielu ma ona swoich członków, którzy byliby godni w nim zasiadania. Z pewnością jednak mogłaby wybrać swojego przedstawiciela nawet spośród jej parlamentarzystów, którzy odznaczyli się dotychczas działalnością pro publico bono. A, że są tacy, to jest pewne. Innym środowiskiem, które instrumentalizuje działalność Komitetu jest PO, które desygnowało do jego składu Hannę Gronkiewicz-Waltz. Delikatnie pisząc nie jest to dobry wybór. Jak w Komitecie tak wielkiej Rocznicy może zasiadać osoba, która obciążona jest poważnymi zarzutami, a niebawem może nawet stanąć w obliczu Temidy? Po co zrobiła ten krok PO, chyba tylko po to, by zdyskredytować tę wielką Rocznicę.

Na razie Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – jeszcze nie działa. To trochę budzi niepokój. Głośno wyraża go PSL, które domaga się publicznie rozpoczęcia przez Komitet działalności, zgodnie z treścią przyjętej przez Sejm ustawy o powołaniu Komitetu (czytaj więcej).

Na razie nawet nie doszło do pierwszego spotkania Komitetu, a przecież musi się on ukonstytuować i opracować tryb działania.


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa