Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Święto Policji – życzenia bezpieczeństwa

Święto Policji – życzenia bezpieczeństwa

W piątkowe przedpołudnie 28 lipca 2017 r. w restauracji Arkadia w Kleczy zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji Święta Policji. Święto przypada w rocznicę powstania Policji Państwowej na mocy ustawy z 24 lipca 1919 r. Utworzona w 1990 r. Policja nawiązała do tych chlubnych tradycji i za dwa lata ta formacja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczpospolitej obchodzić będzie stulecie istnienia.

W spotkaniu uczestniczył zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Robert Nowakowski, a także wyróżnieni i awansowani funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i przedstawiciele Niezależnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Policji. Obecni byli także posłowie na Sejm RP, dr hab. Józef Brynkus oraz Marek Polak, samorządowcy powiatu wadowickiego i gmin oraz przedstawiciele współpracujących instytucji i służb: Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Zakładu Karnego oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Wśród awansowanych na wyższe stopnie znalazł się Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach Włodzimierz Warzecha, który otrzymał nominację na inspektora. W korpusie oficerów awansowali także: nadkomisarz Arkadiusz Śniadek na podinspektora a podkomisarze Paweł Płotek i Robert Pawlikowski na komisarzy.

W korpusie aspirantów nominacje na aspirantów sztabowych policji otrzymali: Marcin Bołoz, Arkadiusz Knawa, Wojciech Mocniak, Sebastian Turaczyk, Adrian Wołek oraz przedterminowo, jako wyróżnienie za osiągnięcia w służbie Paweł Łężniak. Na starszych aspirantów awansowali: Tomasz Korzeniowski, Przemysław Listwan, Kamil Pytel, Jarosław Woźniak oraz przedterminowo Andrzej Garzeł. Aspirantami zostali: Zygmunt Dyrcz, Grażyna Kwak, Andrzej Nędza, Adam Targosz, Adrian Zemła i Mateusz Zybek oraz przedterminowo Seweryn Walus.

Do korpusu aspirantów włączeni zostali, awansując ze stopni sierżantów sztabowych na młodszych aspirantów: Grzegorz Byrski, Mateusz Cłapa, Janusz Górkiewicz, Tomasz Kolasa, Mariusz Piórowski, Arkadiusz Pytel, Sławomir Radwan, Ryszard Siąkowski, Marek Świętek i Ewelina Wajdzik.

W korpusie podoficerskim policji sierżantami sztabowymi mianowano: Grzegorza Fabię, Sebastiana Jończego, Łukasza Laska, Grzegorza Mąkę, Łukasza Michałka, Justynę Mrzygłód, Michała Sporysza i Celinę Wróbel. Starszymi sierżantami zostali: Konrad Balon, Marcin Biczak i Robert Moskała. Na sierżantów awansowali: Konrad Antosz, Józef Bryła, Mateusz Chowaniak, Piotr Dawidowicz, Dawid Macuda, Agnieszka Nowak, Dawid Pająk, Piotr Piekarczyk, Adam Płonka i Przemysław Rzońca.

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach awansował na stopnie starszych posterunkowych: Wojciecha Binkowskiego, Dawida Błachuta, Grzegorza Butlaka, Krzysztofa Gacka, Piotra Kasprzyckiego, Mateusza Kupczyka, Damiana Madeję, Dariusza Manieckiego, Arkadiusza Mikułę, Adama Musiała, Sebastiana Udzielę i Pawła Warzechę. Komendant wyróżnił także listami gratulacyjnymi pracownice cywilne KPP: Barbarę Kosek, Annę Rybską i Katarzynę Studnicką.

Kilkunastu funkcjonariuszy zostało wyróżnionych przez samorząd powiatu wadowickiego i samorządy gmin.

Poseł dr hab. Józef Brynkus w swoim wystąpieniu podkreślił wysokie społeczne oceny pracy policjantów, w tym także w powiecie wadowickim. Życzył policjantom, aby coraz lepsze wyniki ich służby miały wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli, ale także, aby ta służba była jak najbardziej bezpieczna, aby rodziny bez niepokoju oczekiwały zawsze na ich powrót do domu. Na ręce insp. Warzechy przekazał list gratulacyjny z życzeniami oraz wyrazami wsparcia planów budowy nowego budynku komendy powiatowej.

Pełna treść listu posła dr hab. Józefa Brynkusa skierowana do Policjantów.

Wadowice, dnia 27 lipca 2017 roku

 

Szanowny Pan
mł. insp. Włodzimierz Warzecha
Komendant Powiatowy Policji
w Wadowicach

Szanowny Panie Komendancie,
z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na wadowickie Święto Policji i serdecznie za nie dziękuję. Takie spotkanie z Państwem z okazji rocznicy uchwalenia ustawy o Policji daje mi szczególną okazję dla przekazania wyrazów szacunku za Waszą codzienną służbę i pracę, za poświęcenie i rzetelność w wypełnianiu nałożonych na Was obowiązków.

Cieszę się, że polska Policja staje się z roku na rok instytucją coraz bardziej sprawną i kompetentną, nadążając za przemianami w otaczającym świecie i stale rosnącymi zadaniami oraz społecznymi oczekiwaniami. Tak jest w kraju i tak jest również w naszym powiecie. Dzięki Państwa zaangażowaniu odnosicie wiele sukcesów w zwalczaniu przestępczości i patologii codziennego życia, a zdarzające się problemy czy mankamenty funkcjonowania Waszej instytucji są sprawnie eliminowane. Taka jest społeczna ocena Waszej działalności i ta ocena pozwala mieć nadzieję na dalszy wzrost skuteczności Państwa działań – czego życzę.

Wiem, że jednym z organizacyjnych problemów w Waszej codziennej pracy jest brak nowoczesnego i w pełni dostosowanego do rosnących potrzeb obiektu Komendy Powiatowej. W całej pełni popieram starania kierownictwa oraz zwierzchników wadowickiej jednostki o wzniesienie dla niej nowego budynku i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Ze swej strony udzielę wszelkiej pomocy i wsparcia dla uwieńczenia tych działań powodzeniem.

Serdecznie gratuluję dobrych wyników Państwa pracy i docenienia ich przez wyższych przełożonych. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym z okazji tegorocznego Święta. Dziękuję wszystkim Państwu za całoroczny, a w przypadku większości spośród Was wieloletni już trud, włożony w to, aby mieszańcy Ziemi Wadowickiej czuli się bezpieczni. Życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji oraz podległych komisariatów jak najlepszych osiągnięć w pracy, a w życiu osobistym wiele zdrowia, radości i powodzenia. Życzę Państwa rodzinom, aby bez niepokoju mogły oczekiwać na każdorazowy powrót Państwa ze służby. Życzę, aby oparcie jakim są dla Was, mimo dolegliwości wynikających  z Waszej służby i codziennej dyspozycyjności, przyczyniało się do większego komfortu w jak najlepszym wykonywaniu Państwa zadań i obowiązków. Życzę, aby patron Policji św. Michał Archanioł miał Was zawsze w swojej pieczy.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa