Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Piękna pamięć o korzeniach i tradycji – 700 lat Witanowic

Piękna pamięć o korzeniach i tradycji – 700 lat Witanowic

Nawet słońce radowało się w niedzielę 9 lipca 2017 r. wraz z mieszkańcami Witanowic podczas uroczystości jubileuszu 700-lecia wsi i parafii. Witanowiczanie przygotowywali się do tego jubileuszu od wielu miesięcy. Inicjatorem był miejscowy proboszcz, ks. Józef Wróbel, wieloletni wicedziekan dekanatu wadowickiego, który w tutejszej parafii pracuje od 1988 r. i z racji osobistej skromności, a przy tym wielkiego społecznikowskiego zaangażowania cieszy się wielkim szacunkiem mieszkańców. W ramach przygotowań do jubileuszu zorganizowano wiele imprez artystycznych, a w elementy przygotowań wpleciono także życie religijne parafian.

Mszę św. w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja koncelebrował biskup Damian Muskus w asyście duchownych z sąsiednich parafii Dekanatu Wadowice-Północ. W homilii ksiądz biskup wskazał na piękne świadectwo jedności cywilizacji i chrześcijaństwa, życia świeckiego i religijnego, jakim było erygowanie parafii wkrótce po zasiedleniu tych terenów. Na przykładzie Witanowic podkreślił znaczenie, jakie dla polskiej tożsamości ma ta wspólnota tradycji duchowej i świeckiej w życiu i rozwoju naszego kraju i społeczeństwa.

Na uroczystość przybyli: poseł na Sejm RP dr. hab. Józef Brynkus, senator Andrzej Pająk i wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Uroczystość objęli patronatem: marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, który jednak nie pojawił się na obchodach jubileuszu, oraz starostwa wadowicki Bartosz Kaliński i wójt Gminy Tomice Witold Grabowski. W uroczystości uczestniczyli też: radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński i Rafał Stuglik oraz wielu samorządowców powiatu wadowickiego i gminy Tomice.

Zarówno podczas celebry w kościele, jak i podczas dalszej części uroczystości, w wielu wystąpieniach pojawiły się wspomnienia o wielkiej witanowickiej tragedii, jaką był pożar miejscowego kościoła w lipcu 1963 roku. Stara drewniana świątynia spłonęła doszczętnie. Cudem uratowana została jedynie piętnastowieczna figura Św. Anny Samotrzeć, przypisywana pracowni Wita Stwosza. Budowę nowego kościoła, w nowym miejscu zainaugurował w październiku 1967 r. ówczesny Metropolita Krakowski, ks. kardynał Karol Wojtyła. To właśnie w tym nowym i pięknym kościele celebrowano religijną część jubileuszowych obchodów.

Po mszy uczestnicy prowadzeni przez feretron z wyobrażeniem patrona parafii, Św. Mikołaja, przeszli na plac gdzie stała stara świątynia. Tam wojewoda oraz biskup odsłonili obelisk upamiętniający jubileusz 700-lecia wsi i parafii Witanowice. Po poświęceniu pomnika przez biskupa kwiaty złożył poseł prof. Józef Brynkus. W okolicznościowym krótkim przemówieniu mówił on o dokonaniach Witanowiczan – w przeszłości i współcześnie:

Z inicjatywy wójta gminy Tomice W. Grabowskiego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na wniosek wojewody małopolskiego odznaczył ks. kanonika J. Wróbla srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej natomiast sołtysa Witanowic Jana Kwarciaka brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej i samorządowej. Dekoracji odznaczonych dokonał wojewoda P. Ćwik, który odczytał także list gratulacyjny, skierowany do mieszkańców Witanowic z okazji jubileuszu przez premier Beatę Szydło.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Zygodowic prowadzona przez kapelmistrza Daniela Mruczka. Po części oficjalnej obecni przeszli do miejscowego Domu Strażaka na poczęstunek, nazwany zgodnie z chrześcijańską tradycją Agapą.

(Mic)

Specjalny adres z okazji 700-lecia ws i prafii w Witanowicach.

Wadowice, 8 lipca 2017 r.

 

                          Przewielebny Ksiądz Kanonik
Józef Wróbel
Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja
w Witanowicach

Szanowny Księże Kanoniku!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszu 700-lecia Wsi i Parafii Witanowice. Siedem wieków trwania i rozwoju to praca kilkudziesięciu pokoleń mieszkańców tej ziemi. Z radością i szacunkiem oddaję hołd temu wielkiemu dorobkowi.

Patronat św. Mikołaja nad tutejszą parafią nakierowuje moje myśli na to, jak ważne jest współdziałania, wspieranie i braterska czy sąsiedzka pomoc, nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, ale także w pokonywaniu codziennych trudności. Jestem przekonany, że m.in. ten patronat przyczynia się do ogromnego zaangażowania mieszkańców Witanowic w rozmaite inicjatywy i organizacje społeczne, służące dobru i pożytkowi miejscowego społeczeństwa. I nie tylko miejscowego, o czym przekonuje przykład Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nie zawsze jednak możemy obronić się przed tragedią. Witanowice także mają w swej historii zdarzenie, które przyniosło ogromną stratę i ból dla mieszkańców, wskutek spalenia starego zabytkowego drewnianego kościoła w 1963 r. Był jednak wśród tej tragedii także znak nadziei, pokazujący jak ważne jest trwanie, pamięć i tradycja. Tym znakiem było cudowne ocalenie piętnastowiecznej rzeźby Św. Anny Samotrzeć. Znak Bożej opieki nad wsią i parafią. Pół wieku temu ówczesny kardynał Karol Wojtyła wbił łopatę na placu budowy nowej świątyni. Piękny nowy kościół jest centralnym miejscem duchowego i kulturalnego życia parafii i wsi.

Siedemset lat tradycji Witanowic wspaniale splata się z dziejami wielu znanych polskich rodów szlacheckich i ziemiańskich, ale przede wszystkim rodzin włościańskich, z ich codziennym trudem w pracy dla chleba. Historia ma jednak także niespodzianki czy epizody, które ubarwiają dzieje, karząc nam patrzeć na nie w szerszej perspektywie. Mało kto pamięta dzisiaj, że Witanowice mają również swój epizod związany z dziejami wydobycia węgla kamiennego, kiedy w drugiej połowie XIX w. próbę taką podjął jeden z ówczesnych właścicieli miejscowych majątków. Doceniajmy te wszystkie elementy w lokalnej historii, wpływające na odrębność tradycji i wyróżniające poszczególne wspólnoty. Bądźmy z nich dumni, nawet gdy były tylko epizodami. Bo historia naszych małych Ojczyzn to jest nasza historia.

Witanowicom, Parafii św. Mikołaja oraz wszystkim mieszkańcom życzę dalszego rozwoju i wszystkiego najlepszego.

Łącze wyrazy Szacunku,

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Skierowałem też listy gratulacyjne, które wręczyłem odznaczonym.

Wadowice, 8 lipca 2017 r.

 

 

Przewielebny Ksiądz Kanonik
Józef Wróbel
Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja
w Witanowicach

Szanowny Księże Kanoniku!
Serdecznie gratuluję Księdzu Kanonikowi odznaczenia Krzyżem Zasługi. Cieszy mnie ogromnie ten dowód uznania dla pracy Księdza w Witanowicach i wadowickim dekanacie, ale przecież także dla całej drogi życiowej Księdza. Myślę, iż nie tylko parafianie pamiętają o tym, że to już prawie trzydzieści lat posługi Księdza w witanowickiej parafii. A przede wszystkim że doceniają ten piękny, wspólnie przeżyty czas.

Krzyż Zasługi ustanowiono ponad dziewięćdziesiąt lat temu w II Rzeczpospolitej dla uhonorowania ludzi, którzy czynią więcej, niż nakazuje im obowiązek czy powołanie. Którzy w swej służbie angażują się w życie Ojczyzny i społeczności w sposób przynoszący konkretne dobro i dorobek służący nie im samym, ale przede wszystkim ogółowi społeczeństwa. Rzeczpospolita chciała doceniać to zaangażowanie i jestem przekonany, że także dzisiaj nadawanie takich odznaczeń spełnia to kryterium.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję, życząc Księdzu Błogosławieństwa Bożego i obfitości łask, satysfakcji z owoców pełnionej posługi oraz wiele zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w życiu codziennym.

Łącze wyrazy Szacunku,

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Wadowice, 8 lipca 2017 r.

 

Szanowny Pan
Jan Kwarciak
Sołtys Wsi Witanowice

Szanowny Panie Sołtysie!
Serdecznie gratuluję Panu odznaczenia Krzyżem Zasługi. Cieszy mnie ogromnie ten dowód uznania dla Pańskiej pracy i dorobku w Witanowicach, ale przecież także dla całej drogi życiowej. Jestem przekonany, że doceniają Pana aktywność i zaangażowanie także – przede wszystkim – mieszkańcy Witanowic, a dowodem tego jest piastowanie przez Pana społecznej funkcji sołtysa, jakże ważnej dla lokalnej społeczności, ale zarazem bardzo zobowiązującej.

Krzyż Zasługi ustanowiono ponad dziewięćdziesiąt lat temu w II Rzeczpospolitej dla uhonorowania ludzi, którzy czynią więcej, niż nakazuje im obowiązek czy powołanie. Którzy w swej służbie angażują się w życie Ojczyzny i społeczności w sposób przynoszący konkretne dobro i dorobek służący nie im samym, ale przede wszystkim ogółowi społeczeństwa. Rzeczpospolita chciała doceniać to zaangażowanie i jestem przekonany, że także dzisiaj nadawanie takich odznaczeń spełnia to kryterium.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję, życząc Panu poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wiele zdrowia, radości  i wszelkiej pomyślności w codziennym życiu.

Łącze wyrazy Szacunku,

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zdjęcia Robert Szkutnik.