Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > „Raport Witolda” już w bibliotekach!

„Raport Witolda” już w bibliotekach!

„Raport Witolda”to pierwsze pełne oryginalne wydanie raportu Witolda Pileckiego z okresu jego uwięzienia w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, z zachowaniem frazeologii, stylistyki i sposobu pisania Rotmistrza jest już dostępny. Jest opatrzony komentarzem, przypisami, przedmową wprowadzającą. Trafi do szkolnych bibliotek w Polsce i poza granicami kraju w wydaniu oryginalnym jak i anglojęzycznym, a także do wielu innych bibliotek publicznych, wojskowych i więziennych. Jest on owocem wielomiesięcznej pracy: posła i historyka Józefa Brynkusa , prof. Wiesława Wysockiego – autora biografii Witolda Pileckiego i Michała Siwca-Cielebona – historyka-regionalisty, znawcy dziejów Polski XX wieku.

3 maja 2017 r. książka została przekazana na Mariuszowi Błaszczakowi Ministrowi Spraw Wewnętrznych przez koordynatorkę projektu „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony” i pełnomocniczkę „Fundacji Gdzie” Małgorzatę Kupiszewską. MSW był jednym z partnerów tego przedsięwzięcia.

„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 w Ołońcu w Karelii. Tam jego rodzina została przesiedlona przez władze rosyjskie w ramach represji za udział w powstaniu styczniowym. Witold w latach 1918-1921 służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej. Jako kawalerzysta brał udział w obronie Grodna. 5 sierpnia 1920 wstąpił do 211 pułku ułanów i w jego szeregach walczył w bitwie warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej i brał udział w wyzwoleniu Wilna. Dwukrotnie odznaczony został Krzyżem Walecznych. Od 1939 r. walczył w kampanii wrześniowej w składzie 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy jako dowódca plutonu kawalerii dywizyjnej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy, gdzie stał się jednym z organizatorów powołanej 9 listopada 1939 konspiracyjnej organizacji Tajnej Armii Polskiej.

19 września 1940 podczas niemieckiej łapanki pozwolił się aresztować, aby przedostać się do obozu Auschwitz i zdobyć informacje o panujących w nim warunkach. Do obozu trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 roku wraz z tzw. drugim transportem warszawskim. Był głównym organizatorem konspiracji w obozie. Opracowywał raporty przesłane później do dowództwa w Warszawie i dalej na Zachód. Po brawurowej ucieczce z obozu trafił do AK i brał udział w powstaniu warszawskim. W latach 1944-1945 był w niewoli niemieckiej.

Po wyzwoleniu dołączył do II Korpusu Polskiego we Włoszech. W październiku 1945 r. wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz II Korpusu. W 1947 r. został aresztowany przez UB; był torturowany i oskarżony m.in. o działalność wywiadowczą na rzecz polskiego rządu na emigracji.  Został skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne Polski Ludowej. Zabito go w 1948 w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. W 1990 r. wyrok anulowano, a rotmistrz Pielcki stał się oficjalnym bohaterem narodowym. Odznaczono go pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego.

Wiedza na temat życia rotmistrza Pileckiego, jak i jego ofiarnej pracy oraz walki na rzecz Ojczyzny wciąż jest bardzo nikła w polskim narodzie. Dlatego w Polsce, jak i poza jej granicami, jest organizowanych wiele działań mających na celu przybliżenie społeczeństwu bohaterów takich jak Witold Pilecki. Do takich akcji należy, choćby projekt „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony”, w ramach którego organizowane są lekcje historii o Rotmistrzu i Polskim Państwie Podziemnym. Opiekunem tego przedsięwzięcia  naukowym był dr. hab. Józef Brynkus. W związku z tym projektem zorganizowano, także  też wystawę plakatów poświęconych pamięci Pileckiego, konkurs historyczny dla studentów, turniej piłkarski, konferencje historyczne .

Od teraz edukowaniu młodzieży posłuży „Raport Witolda”, wydany pod honorowym patronatem i z przedmową prezydenta Andrzeja Dudy.

Opublikowała: Julia Zasada – wolontariuszka Biura Poselskiego dra hab. Józefa Brynkusa