Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Młodzież o „Solidarności” w Małopolsce

Młodzież o „Solidarności” w Małopolsce

Wojewódzką konferencję podsumowującą projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce” zorganizowano w środę 7 czerwca 2017 roku w Wadowickim Centrum Kultury.

Organizatorem konferencji była wadowicka Delegatura Małopolskiego Kuratorium Oświaty, która przy tym projekcie współpracowała z krakowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność” i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli a także wadowickim Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej i Wadowickim Centrum Kultury.

Głównym celem projektu było kultywowanie i upowszechnianie ideałów oraz wartości ruchu społecznego „Solidarność” i popularyzowanie wiedzy na jego temat. Konferencja w WCK zgromadziła ponad dwustu uczestników, nauczycieli, uczniów i rodziców. Obecna była małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek i przewodniczący Oddziału nr 7 w Wadowicach Zdzisław Szczur, wicedyrektor MCDN ds. ODN w Oświęcimiu Jolanta Adamczyk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie dr Wojciech Frazik oraz starosta powiatu wadowickiego Bartosz Kaliński. Poseł na Sejm RP dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Józef Brynkus skierował do uczestników konferencji okolicznościowy adres, który odczytał Michał Siwiec-Cielebon.

Goście podkreślali ważność edukacji historycznej w kształtowaniu patriotycznych postaw młodzieży oraz znaczenie projektu dla więzi międzypokoleniowych, łączących dzisiejszą młodzież z pokoleniem uczestników zrywu solidarnościowego. Wykład na temat „Solidarności” wygłosił dr W. Frazik.

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce” obejmował wycieczki edukacyjne „Śladami Solidarności”, warsztaty programowe dla nauczycieli „Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych – rozwiązania metodyczne”. Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zorganizowana została konferencja „Droga do Wolności” oraz Małopolski Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu”. Do wojewódzkiego etapu zakwalifikowano 43 prace (prezentacje oraz filmy poświęcone polskiej drodze do wolności). Podczas wadowickiej konferencji zaprezentowano film „Solidarność” autorstwa uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem: Bartosza Bielskiego, Jakuba Stawarza i Szymona Bobrowskiego, który zdobył pierwsze miejsce w kategorii – film szkoły ponadgimnazjalne.

W czasie konferencji rozstrzygnięto także etap wojewódzki Piątego Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Powstań Polsko 2017”, którego organizatorem było tradycyjnie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach. Laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, Oddział IPN w Krakowie i Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Fot. Agnieszka Masłowska/solidarnosc.krakow.pl


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa