Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Pytanie do Rzecznika Praw Dziecka ws orzeczeń o niepełnosprawności dot. pkt. 7

Pytanie do Rzecznika Praw Dziecka ws orzeczeń o niepełnosprawności dot. pkt. 7

Podczas debaty nad informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji zadałem pytanie dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i przyznawania przez zespoły orzekające pkt. 7.

Od wielu lat rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w postaci Autyzmu i Zespołu Aspergera starają się wyegzekwować skutecznie konsekwencje wynikające z Rozporządzenia MPiPS z 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku  życia, polegające na tym, że rodzic dostaje świadczenie, rezygnując przy tym z wykonywanej pracy.

Problem polega na tym, że po uzyskaniu orzeczenia na czas określony, przy kolejnym orzeczeniu ten pkt. 7 tegoż orzeczenia o niepełnosprawności jest rodzicom dzieci z takimi dysfunkcjami zabierany.

W konsekwencji dziecko traci możliwość dalszej rehabilitacji, a rodzice środki do życia i mają dodatkowo utrudniony dostęp do rynku pracy. Ponadto dziecko pozbawione systematycznej opieki dziecka uwstecznia się.

Decyzja Powiatowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności o odebraniu pkt 7. jest podtrzymywana przez Wojewódzkie Komisje. Ale Sądy Pracy przywracają rodzicom ten pkt.

Jednak przez czas procedury administracyjnej wymienione wyżej negatywne skutki występują. Taka praktyka Komisji Powiatowych i Wojewódzkich była i za poprzedniej ekipy rządzącej i jest obecnie.

Panie Rzeczniku Praw Dziecka co Pan zrobił i robi w tej sprawie by zmienić tę praktykę Komisji? Przecież z praktyki  Komisji ds. Orzekania pojawią się poważne konsekwencje społeczne, zdrowotne, a nawet ekonomiczne. O wiele większe, gdyby tej praktyki nie było.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP