Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Wielki sukces projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”

Wielki sukces projektu „Historia Solidarności w Małopolsce”

Skierowałem list gratulacyjny do uczestników konferencji podsumowującej projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”, który odczytał i przekazał mój asystent Michał Siwiec-Cielebon. – Z powodu obowiązków parlamentarnych nie mogę osobiście wziąć udziału w tym spotkaniu, ale pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim organizatorom i uczestnikom projektu, za podjęcie trudu przekazywania dla pamięci kolejnych pokoleń znaczenia i dorobku wielkiego ruchu społecznego, jakim była i pozostaje „Solidarność” – przypomniałem w specjalnym adresie.

Wadowice, dnia 6 czerwca 2017 roku

 

Szanowna Pani
Barbara Nowak
                           Małopolska Kurator Oświaty

 

Szanowna Pani Kurator!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencje podsumowującą edycję projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”. Niestety, z powodu obowiązków parlamentarnych nie mogę osobiście wziąć udziału w tym spotkaniu, ale pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim organizatorom i uczestnikom projektu, za podjęcie trudu przekazywania dla pamięci kolejnych pokoleń znaczenia i dorobku wielkiego ruchu społecznego, jakim była i pozostaje „Solidarność”. Konferencja, która wpisuje się w ramy Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej, dotyczy ciekawej i ważnej formy realizowania nie tylko zadań edukacyjnych ale także polskiej polityki historycznej, zgodnej zarówno z historyczną prawdą jak też z interesami państwa i społeczeństwa.

Powoli odchodzą w niepamięć lata osiemdziesiąte XX w., kiedy wybuchł i rozkwitł wspaniały obywatelski i niepodległościowy zryw Polaków, niewolonych przez narzucony system totalitarny. Dzisiejsze pokolenia nie zdają sobie sprawy, jak ważnym wydarzeniem było powstanie niezależnego od komunistycznych władz związku zawodowego, a wokół niego ogromnej aktywności milionowych rzesz ludzi dobrej woli, którzy poczuli się ludźmi wolnymi. Te wydarzenia zapoczątkowały obalanie komunizmu w Polsce, a w efekcie także destrukcję całego bloku wschodniego, niewolącego wiele krajów i narodów. Na mapie tych wydarzeń Małopolska odegrała bardzo ważną rolę. I dlatego bardzo ważne jest przypominanie o tym, edukowanie i prezentowanie tamtych wydarzeń tym, którzy narodzili się już w wolnej Polsce. Również po to, aby wiedzieli, że wolność nie jest dana raz na zawsze, ale trzeba o nią zabiegać, a gdy jest to konieczne, trzeba o nią walczyć.

Dla kogoś, kto uważa „Solidarność” li tylko za zjawisko historyczne, kultywowanie ideałów i wartości tego ruchu we współczesnym świecie może wydawać się anachroniczne. Ale przekonanie takie jest błędne. Ideały współodpowiedzialności, braterstwa, dążenia do wolności i sprawiedliwości są ponadczasowe. Powinni poznawać je ludzie młodzi, wchodzący w życie, pozornie uporządkowane i bezpieczne. Powinni poznawać je dla zrozumienia utrwalenia właściwej hierarchii wartości, pośród których człowiek jest wartością najwyższą.

Jako dydaktyk i nauczyciel historii zdaję sobie sprawę, jaką wagę ma właściwa edukacja historyczna, prawidłowo przekazująca wiedzę o naszych dziejach. Jak ważne jest zaangażowanie młodych adeptów w poznawanie historycznej prawdy, dla wyrobienia w nich umiejętności wyciągania wniosków z przeszłości dla dobra teraźniejszości i przyszłości.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt – pracownikom Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej, Regionu Małopolska  NSZZ „Solidarność”, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, a także placówek wadowickich: Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Wadowickiego Centrum Kultury i Oddziału nr 7 NSZZ „Solidarność”.

Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, uczniom zaangażowanym w projekt „Historia Solidarności w Małopolsce” serdecznie dziękuję i gratuluję, a wszystkim państwu, uczestnikom dzisiejszej konferencji życzę wiele sukcesów i radości, a na zbliżające się wakacje dobrego wypoczynku.

Łączę wyrazy poważania

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP