Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Projekt uchwały ws ustanowienia 14 czerwca dniem polskich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych

Projekt uchwały ws ustanowienia 14 czerwca dniem polskich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych

Na skutek prośby Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich Klub Kukiz’15 złożył do laski marszałkowskiej – zredagowany przez Posła Józefa Brynkusa projekt uchwały ustanawiającej 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci o Polskich Ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych.

Jest to bardzo ważna inicjatywa, gdyż dotąd owszem obowiązywała i obowiązuje uchwała ustanawiająca 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, ale polskie ofiary rozmywają się w niej. 14 czerwca nie jest dniem przypadkowym. To w tym dniu w 1940 roku do KL Auschwitz deportowano polskich więźniów – był to pierwszy transport więźniów politycznych. Przypomnienie, że były to polskie Ofiary niemieckiej polityki ludobójstwa jest niezwykle cenną inicjatywą.

Pełna treść proponowanego projektu uchwały.

Uchwała Sejmu RP
w sprawie ustanowienia dnia 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci o Polskich Ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci o Polskich Ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa władze państwowe i samorządowe do podejmowania inicjatyw upamiętniających wszystkie ofiary KL Auschwitz i pozostałych niemieckich obozów koncentracyjnych oraz obozów zagłady, a także polski wkład w walkę z niemiecką ideologią narodowego socjalizmu.

Podstawowym celem polityki niemieckiej na obszarze okupowanej Polski, po zlikwidowaniu polskiego państwa i jego instytucji, była eksploatacja zasobów materialnych, siły roboczej, germanizacja ziem polskich oraz systematyczna eksterminacja Polaków i pozostałej ludności II Rzeczypospolitej.

W ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania KL Auschwitz więzieni byli w nim głównie Polacy – młodzi chłopcy (harcerze), inteligencja, uczestnicy konspiracji, ale także zwykli obywatele ofiary terroru i tzw. „łapanek” oraz ci, którzy pomagali Żydom. W obozie KL Auschwitz Polacy byli poddawani wyniszczającej pracy, a wszechobecna śmierć i zbiorowe egzekucje oraz ich rozmiar przybrały charakter ludobójstwa.

KL Auschwitz stanowiący dla świata symbol Holocaustu, dla Polaków jest również największym znanym cmentarzyskiem z okresu II wojny światowej. Aktualny stan badań wskazuje, że kompleks obozowy KL Auschwitz, a potem KL Auschwitz-Birkenau pochłonął co najmniej około 1,1 miliona ofiar – w tym około: 960 tys. Żydów, 70-75 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich, 10-15 tys. więźniów innych narodowości.

Ustanawiając 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci o Polskich Ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina o pierwszym transporcie polskich więźniów KL Auschwitz i jednocześnie oddaje cześć wszystkim ofiarom II wojny światowej.

Biuro prasowe Kukiz’15