Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Odczytywane poza schematami – zaskakująco ciekawe „okolice Zegadłowicza”

Odczytywane poza schematami – zaskakująco ciekawe „okolice Zegadłowicza”

Konferencja naukowa zatytułowana „Okolice Zegadłowicza” zorganizowana została w Suchej Beskidzkiej w dniach 10-12 maja br. przez dwa krakowskie Uniwersytety, Jagielloński oraz Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, we współpracy z Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym i Fundacją Czartak.

Jej organizację wsparli burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt i wójt Mucharza Wacław Wądolny oraz dyrektor Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, Barbara Woźniak, która była gospodarzem miejsca obrad i pobytu większości uczestników. Impreza przyciągnęła ponad trzydzieścioro badaczy, zajmujących się literaturą, archiwistyką, bibliotekoznawstwem, historią i etnografią. Nad przebiegiem konferencji czuwali profesorowie Henryk Czubała (Fundacja Czartak), Włodzimierz Próchnicki (UJ) oraz Katarzyna Wądolny-Tatar (UP).

Ta druga już z cyklu konferencji poświęconych życiu i twórczości Emila Zegadłowicza, piewcy Beskidów i franciszkańskiej prostoty oraz skandalisty, posuwającego się zdawało by się prawie do afirmacji komunizmu, ponownie wykazała, że Emil Zegadłowicz trudny jest do ujęcia w prostych, schematycznych i jedynie słusznych ramach. Już poprzednia konferencja „Zegadłowicz daleki i bliski”, zorganizowana przed pięciu laty w podwadowickim Gorzeniu wykazała, że czytanie i recepcję Zegadłowicza należy dawkować i oceniać rozsądnie, bez przypisywania temu twórcy ideologii, z którymi nie zawsze w pełni się utożsamiał, które nie do końca przyjmował czy reprezentował. Obecna konferencja tylko potwierdziła owo spostrzeżenie, pokazując zarówno nowe odczytania twórczości Zegadłowicza, jak też wskazując na niejednoznaczność jego postaw, uznawanych dotychczas za bezdyskusyjne. „Okolice Zegadłowicza” pokazały także lokalne uwarunkowania działalności tego poety i pisarza, oraz niektóre elementy jego wpływu – lub braku tego wpływu – na środowisko intelektualne Wadowic i okolicy. Jedną z ważnych konstatacji płynących z konferencji jest ta, mówiąca, że o Emilu Zegadłowiczu równie wiele wiemy, co nie wiemy, zaś badania nad tą ważną w dziejach kulturalnych regionu postacią mają jeszcze wiele kierunków i obszarów naukowo nie spenetrowanych. Przed literaturoznawcami i regionalistami otwiera się obszerne pole do działania.

W suskiej konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i muzealnych z: Bydgoszczy (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), Częstochowy (Akademia Jana Długosza), Katowic (Uniwersytet Śląski), Krakowa (UJ, UP oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im Jana Pawła II), Ostrawy – Republika Czeska (Uniwersytet Ostrawski), Warszawy (Uniwersytet Warszawski i Biblioteka Narodowa), Wrocławia (Uniwersytet Wrocławski) oraz Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. Referaty przedstawili także wadowiczanie Michał Siwiec-Cielebon (Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 Pułku Piechoty) oraz Marcin Witkowski (Muzeum Miejskie – Wadowickie Centrum Kultury). Zaprezentowali w nich nowe wątki i elementy wiedzy o regionie, otwierające kolejne perspektywy badawcze. Pokłosiem poprzedniej konferencji jest wspaniała książka zatytułowana właśnie „Zegadłowicz daleki i bliski”, wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, który był wtedy współorganizatorem konferencji. Można mieć nadzieję, że także tegoroczna konferencja doczeka się równie wspaniałej publikacji. Tematyka i zawartość przedstawionych referatów niewątpliwie na to zasługuje.


Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkusa