Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Konferencja dotycząca zbiornika wodnego w Świnnej Porębie

Konferencja dotycząca zbiornika wodnego w Świnnej Porębie

zdjęcie: Krzysztof Cabak

Wbrew niemocy i teatrowi lokalnej i ogólnopolskiej PO, będzie poprawna i pełna realizacja zbiornika wodnego na Skawie i infrastruktury okalającej.

Konferencja zorganizowana przez posła Józefa Brynkusa w styczniu w Bibliotece Publicznej w Wadowicach dotycząca budowy Zbiornika Wodnego na Skawie w Świnnej Porębie zdopingowała władze państwowe do poważnego zajęcia się sprawą dokończenia tej inwestycji. Żałować tylko należy, że większość zaproszonych parlamentarzystów, w tym członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, nie uznała za stosowne nawet odpowiedzieć na inicjatywę posła Józefa Brynkusa. Widocznie problemy mieszkańców doliny Skawy nie były dla nich ważne.

W jesieni 2015 r. kandydujący do Sejmu przedstawiciele rządzącej wtedy Platformy Obywatelskiej twierdzili, że inwestycja ta została zakończona i jest sukcesem ówczesnej ekipy politycznej. Kandydujący wówczas do parlamentu z listy Kukiz’15 Józef Brynkus zwrócił uwagę, że mimo przecinania wstęgi na koronie zapory nie wykonano wielu zadań wokół zbiornika, a stan osuwisk budzi poważne zastrzeżenia. Zadanie doprowadzenia do prawidłowego ukończenia inwestycji wpisał w swój program wyborczy, który konsekwentnie jako poseł realizuje. Jednym z jego pierwszych działań było zorganizowanie konferencji w sprawie dokończenia budowy zbiornika na Skawie.

Licznie stawili się na niej samorządowcy i mieszkańcy gmin: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce i skierowali do przedstawicieli inwestora – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej szereg postulatów i zastrzeżeń dotyczących realizacji inwestycji. Najpoważniejsze to: zabezpieczenie osuwisk w niecce zbiornika i zbudowanie lokalnych dróg. Zagrożenie osuwiskami omówili przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego. Przedstawiciele RZGW usiłowali rozmyć odpowiedzialność za niewykonanie części zadań towarzyszących inwestycji, m. in. dróg, oraz obciążyć odpowiedzialnością samorządy gmin wokół zbiornika, co spotkało się z ripostami samorządowców. Zgromadzeni mieszkańcy podjęli apel skierowany do władz państwowych, mówiący o konieczności wygospodarowania środków w budżecie państwa na dokończenie wspomnianych inwestycji. Poskutkowało.

Na apel pozytywnie zareagowali przedstawiciele administracji rządowej, w tym wojewoda małopolski Józef Pilch oraz przede wszystkim podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda. W przysłanych do posła listach zadeklarowali dokończenie inwestycji i przeprowadzenie w tym celu zmian w budżecie, zabezpieczających środki na pełne dokończenie budowy zbiornika i infrastruktury wokół niego. Czy po 40 latach wreszcie budowa dobrnie do finału? Będziemy patrzyć na ręce rządzących i ich rozliczać.