Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kogo chroni POLSKA Policja? Czas na zmianę Kodeksu Karnego!

Kogo chroni POLSKA Policja? Czas na zmianę Kodeksu Karnego!

Skierowałem Interpelację poselską do MSWiA, MSZ, MKiDN, MS w sprawie: interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania w tym dniu lidera pozaparlamentarnej opozycji niepodległościowej Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego.

Szanowny Pan Premier Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Pan Minister Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Pan Minister Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Pan Minister Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych

Interpelacja w sprawie: interwencji funkcjonariuszy Policji w obronie obelisku Armii Czerwonej w warszawskim Parku Skaryszewskim w dniu 9 maja 2017 r., zatrzymania w tym dniu lidera pozaparlamentarnej opozycji niepodległościowej Adama Słomki oraz w sprawie zmiany art. 261 Kodeksu karnego.

W dniu 9 maja br. w warszawskim Parku Skaryszewskim pod obeliskiem Armii Czerwonej odbył się wiec i wystawa poświęcona zbrodniczej działalności sił zbrojnych komunistycznego Związku Sowieckiego. W inicjatywę zaangażowany był osobiście były poseł na Sejm RP I,II,III kadencji i więzień polityczny PRL Adam Słomka. Zebrani przedstawili swoją inicjatywę zniesienia radzieckiego monumentu i zastąpienie go tzw. „POMNIKIEM BRACI”, tj. gen. Stanisława Bułak – Bałachowicza i gen. Józefa Bułak – Bałachowicza.

12 listopada 1920 w Mozyrzu Stanisław Bułak – Bałachowicz ogłosił niepodległość Białorusi, mianując się głównodowodzącym białoruskiej armii narodowej, zaś gen. Józefa Bułak-Bałachowicza mianował dowódcą armii ochotniczej. Obaj wojskowi zasłużyli się m.in. w odzyskaniu niepodległości Estonii i obronie Polski przed bolszewickim najazdem w 1920. Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 28 września 1920 wojska gen. Bułak-Bałachowicza zostały określone jako Ochotnicza Sprzymierzona Armia, uzyskując status odrębnej sojuszniczej armii. Józef Bułak-Bałachowicz został w 1923 roku zamordowany przez specjalny oddział likwidacyjny totalitarnych służb sowieckich działający na polskim terytorium. Z kolei Stanisław Bułak-Bałachowicz został zamordowany 10 maja 1940 roku przez gestapo niedaleko Parku Skaryszewskiego.

Zatem inicjatywa środowisk obecnych 9 maja br. pod totalitarnym, sowieckim obeliskiem, zasługuje na wsparcie. Tymczasem po godz. 17. na pokojowy wiec napadł oddział Policji – zatrzymując Adama Słomkę, który został przewieziony na komisariat Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. Sam lider KPN-NIEZŁOMNI został poturbowany. Rano 9 maja br. Adam Słomka wystąpił z listem otwartym do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, które otrzymały również liczne przedstawicielstwa zagraniczne oraz Kancelaria Prezydenta RP. Wystąpienie przypominało o licznych zbrodniach ZSRR i Armii Czerwonej, vide:

http://slomka.bloog.pl/id,360707978,title,LIST-OTWARTY-DO-WLADIMIRA-PUTINA,index.html

Powiadomiony o brutalnym zatrzymaniu lidera KPN-NIEZŁOMNI (opis incydentu z udziałem Policji, vide: https://dorzeczy.pl/kraj/29116/Wiec-pod-pomnikiem-Armii-Czerwonej-w-Warszawie-Policja-zatrzymala-Adama-Slomke.html) udałem się osobiście na komisariat Policji przy ul. Grenadierów, w celu sprawdzenia stanu zdrowia Adama Słomki oraz jego uwolnienia. Udostępniłem też na swoim kanale YouTube cały przebieg wiecu w Parku Skaryszewskim i napaść funkcjonariuszy Policji, vide: https://www.youtube.com/watch?v=KBJS9AudUac

Co szczególnie bulwersujące, pomimo że na komisariacie byłem obecny ponad dwie godziny,  odmówiono mi rozmowy z Adamem Słomką i wyjaśnienia powodów jego zatrzymania i wizualnego zweryfikowania stanu zdrowia po jego poturbowaniu.  Uważam, że takie praktyki są utrudnianiem pełnienia mandatu poselskiego uzyskanego przecież w wyborach powszechnych. Ponadto, przedstawiciel Policji  kom. Joanna Węgrzyniak z komendy dla Pragi Południe w wypowiedzi na TVN stwierdziła, że lider KPN-NIEZŁOMNI, cyt. „(…) doszło do zakłócenia. Pomnik został otoczony biało-czerwoną taśmą, a jeden z mężczyzn próbował na niego wtargnąć, nie stosował się do poleceń i próbował wpływać na czynności służbowe wykonywane przez funkcjonariuszy (…) Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. Teraz będziemy zwracali się do prokuratury o wskazanie ewentualnej kwalifikacji karnej czynu mężczyzny (…)”, vide:

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,policja-sciagnela-go-z-pomnika-br-przeniesli-sie-przed-komende,231632.html

To jakaś forma zachowania paranoicznego Policji – lub działania godzącego w podstawowe prawa obywatelskie – skoro najpierw zatrzymuje się kogokolwiek, a potem szuka kwalifikacji dla ewentualnego czynu zabronionego.

Chcę przypomnieć też, że w sprawie „interwencji” Policji wobec Adama Słomki pod tym samym monumentem w Parku Skaryszewskim składałem już interpelację poselską nr 699.

W ostatnich miesiącach parlamentarzyści z różnych opcji politycznych interweniowali w sprawie praktyki stosowania art. 261 kk (ochrona pomników) i MSWiA było uprzejme odpowiedzieć na interpelacje poselskie posłów VIII kadencji (nr 699 – Józefa Brynkusa, nr 799 – posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), z treści której wynika wprost to, że dla kierownictwa MSWiA obeliski i monumenty postawione w PRL jako wyraz czołobitności Armii Czerwonej są „pomnikami”, a ponadto zastępca Komendanta Głównego Policji z 13 października 2015 roku polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich, w tym np. obelisku w warszawskim Parku Skaryszewskim. Warto dodać, że nawet w 2017 roku, w dniu 9 maja, obecny art. 261 kk został wykorzystany do bezzasadnej interwencji Policji w obronie w/w obiektu.

W tym samym dniu – 9 maja br. – Rosja na forum Rady Praw Człowieka ONZ (zob. Poland Review – 27th Session of Universal Periodic Review – Russian Federation, Mr. Dmitry Vorobien, http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/poland-review-27th-session-of-universal-periodic-review/5425972482001 , nagranie od 2 godziny 50 minuty 11 sekundy) oskarżyła Polskę o „przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej”.  Ten atak nie został właściwie odparty przez polskie MSZ czy MSWiA – co oznacza, że można mieć wątpliwości – również wobec stanowiska MSWiA z odpowiedzi na moją interpelację nr 699 (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji), że dla Rządu RP totalitarne obeliski są objęte ochroną art. 261 kk i na naszym terytorium mają miejsce akty wandalizmu wobec pomników. Tymczasem za pomnik należy uznać obiekt lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego,  którym to upamiętnienie i cześć jest należne.

Zatem pytam:

  1. Czy MKiDN wesprze inicjatywę usunięcia z Parku Skaryszewskiego monumentu Armii Czerwonej i zastąpienia go „Pomnikiem Braci”, tj. gen. Stanisława Bułak – Bałachowicza i gen. Józefa Bułak – Bałachowicza? Jeśli tak, to czy rozpisze konkurs na projekt takiego miejsca ich pamięci i podejmie kontakt z przedstawicielami dyplomatycznymi, np. Estonii czy Białorusi celem zrealizowania inicjatywy jako formy ponadpaństwowego uhonorowania w/w wojskowych i bohaterów walki z komunizmem?
  2. Kto personalnie wydał rozkaz zatrzymania 9 maja br. w Parku Skaryszewskim lidera Konfederatów Adama Słomki?
  3. Czy MSWiA i MS uważają, że monumenty sławiące Armię Czerwoną są chronione art. 261 kk? Jeśli nie, to jakie konsekwencje ponieśli funkcjonariusze Policji i prokuratorzy, którzy zainicjowali sprawy karne za rzekome znieważenie „pomników”, np. w Katowicach, Nowym Sączu, Warszawie? Ile było takich postępowań i czym się zakończyły?
  4. Czy interwencja Policji w dniu 9 maja br. w Parku Skaryszewskim w obronie totalitarnego obelisku została podjęta po interwencji obcego państwa, np. ambasady Federacji Rosyjskiej lub na skutek stanowiska rosyjskiego wyartykułowanego na forum Rady Praw Człowieka ONZ tego samego dnia?
  5. Czym zakończyła się sprawa interwencji Policji opisana przeze mnie w interpelacji nr 699 (nr 799 posła Janusza Sanockiego, oświadczenie senatorskie mec. Zbigniewa Cichonia, 9 posiedzenie Senatu RP IX kadencji). To znaczy, czy ówczesne zatrzymania, w tym Adama Słomki, zostały uznane za legalne, prawidłowo przeprowadzone, itd. etc.? Jeśli zatrzymanie zostało uznane za nielegalne i nieprawidłowe to jakie konsekwencje służbowe ponieśli funkcjonariusze Policji za to odpowiedzialni?
  6. Czy MSWiA poleciło Komendantowi Głównemu Policji uchylenie polecenia Zastępcy KGP z października 2015 roku, który polecił wzmożony nadzór nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich? Ile kosztował Skarb Państwa ów „wzmożony nadzór”?
  7. Jakie jest stanowisko MSWiA i MS w sprawie zlekceważenia mojej osobistej interwencji poselskiej w dniu 9 maja br. na komisariacie Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie w sprawie zatrzymania i stanu zdrowia Adama Słomki?
  8. Czy prawdą jest, że zatrzymanemu liderowi KPN-NIEZŁOMNI odmówiono badań lekarskich i zawiadomienia adwokata i czy prawdą jest, że do zatrzymanego nie został dopuszczony mec. Antoni Łepkowski, który przybył na miejsce po informacji o zatrzymaniu Adama Słomki uzyskanej m.in. od doradcy Prezydenta RP?
  9. Czy MSWiA i MS wesprze poselski projekt zmian w Kodeksie karnym zmieniający brzmienie art 261 kk i wprowadzający nowy art. 261a. kk, zainicjowany na prośbę Adama Słomki, a złożony w niedalekiej przyszłości przez grupę posłów z Klub Parlamentarnego Kukiz’15, zakładający m.in. odpowiedzialność karną za znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby jedynie wówczas, gdy temu obiektowi lub osobie upamiętnienie i cześć jest należna, penalizowanie utrudnienia zgromadzenia publicznego zwołanego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, którym to upamiętnienie i cześć są należne oraz odpowiedzialność karną za zwołanie zgromadzenia publicznego w celu promowania zdarzenia historycznego związanego z bezpośrednim funkcjonowaniem systemu totalitarnego, w szczególności nazistowskiego czy komunistycznego, którym cześć i upamiętnienie nie są należne?

Liczę na wyczerpujące odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

Poseł na Sejm RP
dr hab. Józef Brynkus

Warszawa, 11 maja 2017 r.