Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Czas wprowadzić jednolite zasady stosowania elementów symboliki narodowej

Czas wprowadzić jednolite zasady stosowania elementów symboliki narodowej

Postawa zarówno Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Prezesa Rady Ministrów – którzy ze szczególną atencją odnoszą się do barw i symboli narodowych, zdają się wskazywać właściwe wzorce innym instytucjom państwowym i obywatelom. Jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. W związku z tym złożyłem interpelację poselską, bo uważam, że w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe.

Warszawa 2017. 05. 08

Szanowna Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowna Pani Premier!
Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z zapisów nie odnosi się wprost do organów kontroli państwowej, czy też innych państwowych instytucji kontrolnych, stąd też część z nich z nich w wydawanych decyzjach czy innych rozstrzygnięciach nie używa elementów symboliki narodowej, takich jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie nie wszystkie strony internetowe tych instytucji eksponują Godło Rzeczypospolitej Polskiej np. Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, czy też Urząd Dozoru Technicznego.

Już ponad cztery lata temu w stanowisku Komisji Heraldycznej stanowiącym załącznik do uchwały nr 8/2013 z dnia 18.01.2013 r. w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku stwierdzono z ubolewaniem, że symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej nie są należycie eksponowane w przestrzeni publicznej. Stan ten w ostatnim roku uległ istotnej poprawie, ale wciąż cześć instytucji państwowych na swoich stronach internetowej zamiast odpowiednich elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej eksponuje wyłącznie swój logotyp, który czasami (np. w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy) budzić może dwuznaczne skojarzenia.

Postawa zarówno Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Prezesa Rady Ministrów – którzy ze szczególną atencją odnoszą się do barw i symboli narodowych, zdają się wskazywać właściwe wzorce innym instytucjom państwowym i obywatelom. Może więc w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości warto doprowadzić do wprowadzenia jednolitych zasad  stosowania elementów symboliki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przez wszystkie instytucje państwowe.  

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Panią Premier o odpowiedź na pytania

1. Czy w aktualnym stanie prawnym organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych są uprawnione do posługiwania się wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej ?

2. Czy wydawane przez organy kontroli państwowej i organy innych państwowych instytucji kontrolnych decyzje oraz inne rozstrzygnięcia dotyczące obywateli, powinny być opatrzone wizerunkiem orła ustalonym dla Godła Rzeczypospolitej Polskiej ?

3. Czy strony internetowe instytucji państwowych powinny zawierać elementy symboliki państwowej, w tym Godło Rzeczypospolitej Polskiej ?

4. Czy w opinii Prezesa Rady Ministrów zachodzi konieczność dokonania zmian legislacyjnych dla ujednolicenia zasad stosowania ww. elementów symboliki narodowej przez instytucje państwowe, organy kontroli państwowej, czy też organy innych państwowych instytucji kontrolnych oraz na stronach internetowych instytucji państwowych ?

Z wyrazami szacunku
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP, Kukiz’15

Fot. Krzysztof Sitko/pressmania.pl