Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Stanowisko Kukiz’15 o Systemie Informacji Oświatowej

Stanowisko Kukiz’15 o Systemie Informacji Oświatowej

W czasie debaty sejmowej przedstawiłem stanowisko Klubu Poselskiego Kukiz’15 do ustawy o zmianie ustawy o Systemie Informacji Oświatowej zawartej w dr. 1470

System Informacji Oświatowej (SIO) służy pozyskiwaniu informacji ważnych do prowadzenia polityki oświatowej państwa na każdym poziomie administracyjnym państwa. Pozwala określić efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych oraz podnoszenie jakości edukacji. W praktyce wykorzystywano go jako źródło danych pozwalających dzielić subwencję oświatową.

Obecnie SIO to skomplikowane narzędzie informatyczne, obsługujące wielką ilość różnorodnych jednostek sprawozdawczych i gromadzące także ogromną ilość danych. SIO to narzędzie współpracujące z dwoma wielkimi i skomplikowanymi systemami państwowymi tj. PESEL i REGON.

Projekt ustawy w sposób znaczny modyfikuje działanie Systemu Informacji Oświatowej w kierunku jego usprawnienia i uproszczenia funkcjonowania. Jest to też skutkiem nadrabiania zaległości po poprzedniej władzy, co niestety rodzi pewne zagrożenia dla realizacji projektu – zagrożenie o charakterze organizacyjnym i finansowym.

Istotą zmian są modyfikacje o charakterze technologicznym, aby je zaproponować w konkretnej wersji konsultowano je z ministerstwem cyfryzacji.

Najważniejsze z nich polegają na likwidacji baz lokalnych danych obecnie administrowanych przez kierowników podmiotów przekazujących je do centralnej bazy SIO, tj. przede wszystkim dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Zastępuje je baza danych systemu informacji oświatowej, zwana dalej „bazą danych SIO”, oraz system teleinformatyczny.

Inną zmianą jest zmiana zasad weryfikacji w systemie PESEL danych identyfikacyjnych, co ma ułatwić korygowanie nieprawidłowości i tym samym zmniejszyć liczbę niezweryfikowanych uczniów/nauczycieli.

W wyniku procedowanej ustawy zmienia się też procedura udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO.

Kolejna zmiana dotyczy rezygnacji z przekazywania danych indywidualnych na rzecz danych zbiorczych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz przyznawanej przez gminy pomocy materialnej o charakterze socjalnym. będą przekazywane do bazy jako dane zbiorcze.

Bardzo ważne, ale też ułatwiające działanie podmiotom są rozwiązania dotyczące modyfikacji i aktualizacji danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), informacji o obwodach szkolnych.

Ważną jest też zmiana w zakresie możliwości pozyskiwania informacji z SIO odnoszących się do uczniów. Korzystać z nich mogą sądy i organy państwa wykonujące zadania publiczne.

Wydaje się, że trzeba wierzyć wnoszącym projekt ustawy, iż przy nowym rozwiązaniu technologicznym funkcjonowania SIO wymagania sprzętowe będą znacznie mniejsze niż obecnie. Co zmniejszy też koszty funkcjonowania SIO.

Zmiany są konieczne, choćby ze względu na to, że w dotychczasowym systemie brak jest podstawowych danych, na co zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli, a także nie zapewniono bezpieczeństwa tzw. danych wrażliwych odnoszących się do uczniów i nauczycieli, mimo tego, że system wdrażano przy znacznym nakładzie finansowym.
Klub Poselski Kukiz’15 będzie głosował za przyjęciem ustawy.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. scren strony sio.men.gov.pl

Video wystąpienia: