Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Niepełnosprawni studenci istotną częścią środowiska akademickiego w Polsce

Niepełnosprawni studenci istotną częścią środowiska akademickiego w Polsce

Krakowskie Dni Integracji. Od wielu lat na uczelniach spotykamy się z osobami z różną niepełnosprawnością. Uczelnie starają się stwarzać im warunki do studiowania. Szczególnie widać to po działalności uczelni, na której pracuję – tj. Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jako poseł RP mówiłem o tym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podczas inauguracji X Krakowskich Dni Integracji, które miały miejsce od 3 do 8 kwietnia 2017 r. Podkreśliłem też ogromną rolę władz uczelni w organizowaniu pomocy studentom z niepełnosprawnością i rolę Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych. Na UP w Krakowie funkcję tę obecnie pełni dr Małgorzata Trojańska, która poświęca się jej z ogromnym zaangażowaniem i pasją.

Podczas tego spotkania podpisano Aneks do Porozumienia na rzecz studentów z niepełnosprawnością. Jest to dokument umożliwiający organizację przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych i kulturalnych oraz międzynarodową wymianę studentów z  niepełnosprawnością. Daje też uczelniom, które do niego przystąpiły okazję do wspólnego prowadzenia rozmów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas inauguracji Krakowskich Dni Integracji do porozumienia przyłączyła się Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego podpisał takie porozumienie już w 2007 r.

W inauguracji Krakowski Dni Integracji uczestniczył też dr Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A Uniwersytet Pedagogiczny reprezentował prof. Kazimierz Karolczak Rektor UP. Podczas spotkania nagrodę „Integraliów” – za pracę na rzecz studentów z niepełnosprawnościami otrzymała mgr Dominika Banaś z Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Pedagogicznego.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Zdjęcia: Sekcja Promocji UEK w Krakowie/fot. Piotr Malec

Zdjęcia: Sekcja Promocji UEK w Krakowie/fot. Piotr Malec