Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Czas skończyć represje wobec Adama Słomki i uwolnić więźnia politycznego III RP

Czas skończyć represje wobec Adama Słomki i uwolnić więźnia politycznego III RP

Postanowiłem złożyć interpelację poselską w sprawie zatrzymania i umieszczenia w Areszcie Śledczym w Mysłowicach opozycjonisty z czasów PRL i byłego posła na Sejm RP Adama Słomki. – Od lat Pan Adam Słomka domaga się oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z sędziów i prokuratorów, którzy w czasach PRL stosowali polityczne represje wobec działaczy opozycji demokratycznej. Jego niezłomna postawa i publiczne protesty doprowadziły m.in. do relegowania z Policji wielu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, którzy w przeszłości działali na rzecz dławienia niepodległościowych aspiracji Polaków – przypominam w interpelacji skierowanej do szefa MSWiA i Ministra Sprawiedliwości. – Próba wykonania nieprawomocnej kary za dumę z bycia Polakiem w czasie istotnych w Kościele katolickim liturgii Świąt Wielkiej Nocy jest wynikiem jawnej nagonki na KPN i Adama Słomkę ze strony „nadzwyczajnej kasty” – przychylam się, do tak postawionej tezy przez biuro prasowe KPN-NIEZŁOMNI.  Jednocześnie zadaję kluczowe w sprawie pytania.

Warszawa, 13 kwietnia 2017r.

Poseł na Sejm RP
dr hab. Józef Brynkus

          Szanowni Panowie Ministrowie:
Szanowny Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szanowny Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Interpelacja w sprawie: zatrzymania Adama Słomki

UZASADNIENIE

W 7. rocznicę tragedii w Smoleńsku i 77. rocznicę rosyjskiego ludobójstwa w Katyniu na podstawie wezwania sędziego Sądu Rejonowego Andrzeja Obcowskiego (pismo WPkz 99/2017) w Areszcie Śledczym w Mysłowicach został umieszczony poseł na Sejm RP I, II i III kadencji, b. polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (3 kadencje), b. członek Komisji Integracji Europejskiej i b. członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Adam Słomka.

Od lat Pan Adam Słomka domaga się oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z sędziów i prokuratorów, którzy w czasach PRL stosowali polityczne represje wobec działaczy opozycji demokratycznej. Jego niezłomna postawa i publiczne protesty doprowadziły m.in. do relegowania z Policji wielu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, którzy w przeszłości działali na rzecz dławienia niepodległościowych aspiracji Polaków. Pan Adam Słomka ujawnił, że do niedawna w zlikwidowanej Naczelnej Prokuraturze Wojskowej (według pisma Wydziału Kadr i Szkolenia NPW z dnia 4 marca 2013 roku – sygn. l.dz. 31/Kadr/13) „pełniło służbę” kilkunastu prokuratorów wojskowych „zasłużonych” w okresie od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983 roku: płk Waldemar Dubas, płk Sławomir Gorzkiewicz, prok. Jarosław Kieroński, płk Roman Kozak, płk Jerzy Krawiec, prok. Roman Szubiga, płk Zenon Serdyński, prok. Wojciech Trześniewski, płk Piotr Wojnowski, płk Jan Żak, prok. Lutysław Górecki, płk Andrzej Haładyn, prok. Jacek Jatczak, ppłk Lech Wysocki, płk Jarosław Ciepłowski, prok. Edward Stefański.

Dziennik „Fakt” w styczniu 2016 roku opublikował materiał, w którym wskazał, że płk Serdyński, płk Gorzkiewicz i płk Gorzkiewicz są w ścisłej czołówce „wojskowych emerytów” i pobierają po blisko 19 tysięcy złotych miesięcznie.

Z informacji publicznie ujawnionej przez Pana Adama Słomkę wynika m.in., cyt. „Najbardziej „zasłużonym” z w/w dla PRL i zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym o skrócie „WRON” jest Sławomir Gorzkiewicz, który oskarżał mnie osobiście o „przestępstwo” mające polegać na głoszeniu oczywistej „nieprawdy”, która miała polegać na tym, że twierdziłem, że zbrodni w Katyniu dokonali Rosjanie, choć według jego aktu oskarżenia „ogólnie było wiadomym, że dokonali jej Niemcy”. W III RP Sławomir Gorzkiewicz awansował – zapewne dlatego albowiem to on „ukręcił łeb” sprawie agenta OLINA, o którym pisałem we wniosku lustracyjnym dotyczącym Józefa Oleksego z sierpnia 1999 roku. To Gorzkiewicz udostępnił akta „świadkowi” Oleksemu i nawet nie próbował podstawić mu zarzutów. Wypada wspomnieć, że „superszpieg PRL” Marian Zacharski w wywiadzie dla TVN w listopadzie 2008 roku stwierdził, cyt. „według moich informacji, nie mam wątpliwości, że Oleksy to OLIN”.

W sytuacji gdyby miało się okazać, że Adam Słomka był w PRL istotnie sądzony za prawdę o Katyniu i poprzez postawienie mu wówczas zarzutów przez prok. Sławomira Gorzkiewicza to jego osadzenie w więzieniu w 77. rocznicę zbrodni w Katyniu jest SZOKUJĄCE i nieprzypadkowe. Można odnieść wrażenie, że lider Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni Adam Słomka poprzez zainicjowanie zmian w wymiarze sprawiedliwości i wystawienie pod gmachem Sądu Najwyższego „namiotowego miasteczka protestu”, którego celem jest doprowadzenie do dekomunizacji i lustracji w sądownictwie oraz wprowadzenie tzw. „ław przysięgłych” w postępowaniach karnych i szczególnie skomplikowanych cywilnych (wzorem II RP) naraził się „nadzwyczajnej kaście”. Dodaję przy tym, że Pan Adam Słomka ujawnił listę kilkunastu sędziów Sądu Najwyższego uczestniczących w komunistycznych represjach.

Z publicznych informacji biura prasowego KPN-NIEZŁOMNI wynika, że na polecenie katowickiego sądownictwa. „katowicki sąd nakazał wykonanie wobec niego (Adama Słomki) nieprawomocnej kary pozbawienia wolności, za to, że odmówił w czasie posiedzenia sądowego w sprawie zarzutów zniszczenia nielegalnego monumentu zbrodniczej Armii Czerwonej zdjęcia tzw. „maciejówki”. To symboliczne nakrycie głowy nawiązuje do I Brygady Legionów. W 1916 roku była ona symbolem buntu antyaustriackiego. Ponadto zwolennicy KPN-NIEZŁOMNI oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” również noszą tzw. „maciejówkę”. Samo ukaranie Adam Słomki za nawiązanie do historycznej tradycji (tzw. „maciejówka” była noszona m.in. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego), w sytuacji gdy odmówił sądowego pohańbienia polskiego orzełka (stanowiącego stylizowaną odmianę godła państwowego) jest szokujące i jest kalką karania przez sądownictwo PRL tych, którzy mieli odwagę manifestować swój patriotyzm i dumę z bycia Polakiem. Ponadto sąd orzekający karę i jej wykonanie mógł dopuścić się przestępstwa polegającego na przyzwoleniu – a wręcz nawoływaniu do znieważenia symboli narodowych. Weterani, kombatanci (chronieni art. 19 Konstytucji RP), członkowie związków paramilitarnych są w ten sposób nobilitowani wręcz za obywatelskie i społeczne wzorce, jakie prezentują poprzez manifestowanie swojej narodowości i przynależności państwowej. Sam Adam Słomka wielokrotnie, w tym w wielu sądach używał „maciejówki” – np. w czasie procesu wyborczego z Bronisławem Komorowskim.

Próba wykonania nieprawomocnej kary za dumę z bycia Polakiem w czasie istotnych w Kościele katolickim liturgii Świąt Wielkiej Nocy jest wynikiem jawnej nagonki na KPN i Adama Słomkę ze strony „nadzwyczajnej kasty”.  Ponadto w swoim zamyśle ma zniechęcać Polki i Polaków do okazywania przywiązania do własnego kraju. Uważamy, że ostentacyjne lekceważenie Państwa Polskiego, obywateli, władzy wykonawczej i ustawodawczej przez sądownictwo przybiera na sile i narusza licznymi politycznymi decyzjami sędziów zasady niezawisłości sędziowskiej, choć Trybunał Konstytucyjny w wyroku podjętym w pełnym składzie z 24 czerwca 1998 roku, sygn. K 3/98, stwierdził wyraźnie, że „(…) Poszanowanie i obrona (…) wszystkich elementów niezawisłości są konstytucyjnym obowiązkiem wszystkich organów i osób stykających się z działalnością sądów, ale także są konstytucyjnym obowiązkiem samego sędziego. Naruszenie tego obowiązku przez sędziego oznaczać może sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a to jest równoznaczne z bardzo poważnym uchybieniem podstawowym zasadom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. (…)”.

Zatem pytam:

  1. W ilu postępowaniach przed sądami powszechnymi ukarano Adama Słomkę jako podsądnego lub osobę z „publiczności” karami porządkowymi, które zostały wykonane?
  2. W ilu przypadkach uwięzienie Adama Słomki zostało uznane jako niezasadne, nielegalne i wadliwie przeprowadzone i w ilu przypadkach Skarb Państwa wypłacił z tego tytułu zadośćuczynienie lub odszkodowanie?
  3. W ilu przypadkach Adam Słomka został uniewinniony od zarzutów (sprawy karne, wykroczenia) stawianych mu przez Prokuraturę lub Policję i jakie były konsekwencje służbowe wyciągnięte wobec prokuratorów czy policjantów, którzy narazili Państwo Polskie na koszty prowadzenia tych spraw czy zadośćuczynienia?
  4. W ilu przypadkach zawiadomień Adama Słomki o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji wszczęto postępowania karne na podstawie Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń i czym się te postępowania zakończyły?
  5. Jakie działania podjęły MSWiA, MS i PG na rzecz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób będących funkcjonariuszami publicznymi, którzy kreowali nieprawdziwe zarzuty dotyczące m.in. uznania monumentów sławiących Armię Czerwoną za pomniki objęte ochroną prawną?
  6. Czy prawdą jest, że wszystkie kary porządkowe zastosowane pod adresem Adama Słomki zostały uznane za bezprawne na gruncie krajowym, poza jednym przypadkiem z 2012 roku (14 dni aresztu), który to jest za to badany przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i został notyfikowany Rządowi RP?
  7. Jakie działania na rzecz wsparcia Adama Słomki na podstawie art. 19 Konstytucji RP podjęły resorty MSWiA, MS i PG, np. czy i kiedy interweniowały w czasie jego uwięzienia?
  8. W ilu przypadkach uwięzienia Adama Słomki do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej wpłynęły interwencje parlamentarzystów, organizacji społecznych, partii politycznych, organizacji międzynarodowych i jaka była ilość tych interwencji (próśb o reakcję, zwolnienie z aresztu, itp.)?

Liczę na udzielenie mi wyczerpujących odpowiedzi.

Z poważaniem,
dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP