Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Patriotyczne Roczyny – Katyń, Smoleńsk, Wyklęci

Patriotyczne Roczyny – Katyń, Smoleńsk, Wyklęci

W niedzielne południe 9 kwietnia w podandrychowskich Roczynach odbyła się piękna patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto obeliski poświęcone pomordowanym w Katyniu w 1940 roku i poległym w Smoleńsku w 2010 r. oraz Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym.

Uroczystość zorganizował miejscowy Komitet Parafialny Parafii pw. św. Urbana, a dzięki wielkiemu zaangażowaniu niestrudzonego Krzysztofa Gałuszki oraz ks. proboszcza Ryszarda Matuszka przybrała ona charakter wielkiej ponadregionalnej patriotycznej manifestacji, łączącej pokolenia Polaków wokół idei niepodległościowych.

Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył dziekan andrychowski, ks. prałat Stanisław Czernik. Wśród gości obecni byli posłowie Ewa Filipiak, Marek Polak i senator Andrzej Pająk, szef Krajowej Administracji Skarbowej minister Marian Banaś, były minister obrony narodowej Romuald Szeremietiew, przedstawiciele Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesława Kukuły, małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, dyrektor krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej prof. Filip Musiał oraz naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie, Rafał Dyrcz. Odczytano listy od premier Beaty Szydło i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, wojewody małopolskiego Józefa Pilcha a także nieobecnych z powodu wykonywania obowiązków zawodowych i parlamentarnych posłanki do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej i posła na Sejm RP Józefa Brynkusa. Ten ostatni w swym liście przypomniał m.in. że na Ziemi Wadowickiej, także w okolicach Roczyn, walczyli żołnierze oddziałów porucznika Mieczysława Wądolnego „Mściciela” oraz podporuczników Mieczysława Kozłowskiego „Żbika” i Jana Ziomkowskiego „Śmiałego”.

Uczestnikami uroczystości było liczne grono weteranów Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej, oraz ich rodzin. Obecni byli także uczestnicy działalności antykomunistycznej w regionie z lat osiemdziesiątych, m.in. Wiesław Pyzio, Zdzisław Szczur, Ryszard Majdzik, Jan Nowak.

Oddanie hołdu polskim bohaterom narodowym pokazuje patriotyzm i prawdziwe postawy mieszkańców wsi Roczyny, od wielu lat kojarzonej jedynie z nazwiskiem najwyższego zwierzchnika komunistycznej bezpieki, Czesława Kiszczaka, który z tej miejscowości pochodził. Podkreślił to w swoim wystąpieniu Michał Siwiec-Cielebon z Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, który przypomniał, że z Roczyn wywodziło się kilku żołnierzy Legionów Polskich, wielu obrońców Ojczyzny z lat 1918-20 i 1939 r., kilku żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych a także Żołnierzy Niezłomnych walczących w antykomunistycznej partyzantce. Dlatego nie powinno się utożsamiać pięknych kart historii miejscowej społeczności, z wyrodkiem, który odżegnał się od polskich tradycji i stał się jednym z głównych oprawców Polaków m.in. w stanie wojennym i symbolem zaprzaństwa.

Wartę honorową przy obeliskach wystawili członkowie Związku Strzeleckiego z Andrychowa, Stowarzyszenia Obrony Terytorialnej „Granit” z Wadowic oraz grup rekonstrukcyjnych  Żołnierzy Wyklętych z Bielska-Białej i Żywca. Obecne były pododdziały Strzelców oraz grupa konna ze stadniny w Sułkowicach.

Łyżką dziegciu w tej beczce miodu była postawa dyrekcji miejscowej szkoły, która uniemożliwiła występ uczniów, oraz władz strażackiej orkiestry, które po pierwotnie wyrażonej zgodzie na udział w uroczystości, później zmieniły zdanie. Nie bali się jednak dwaj trębacze, którzy ubogacili wspólny śpiew zebranych. Zabrakło także oficjalnych przedstawicieli miejscowych władz samorządowych. Jak widać, nie każdej władzy po drodze z autentyczną aktywnością obywateli, a patriotyzm jest dla nich widocznie pojęciem nieznanym.

Relacja video:

Fot. Józef Wieczorek