Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > „Raport Witolda” Pileckiego trafi do szkół

„Raport Witolda” Pileckiego trafi do szkół

„Raport Witolda” wydany staraniem Fundacji Gdzie z Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie i Wydawnictwa APOSTOLICUM w Ząbkach został zaprezentowany w Warszawie. Cały nakład Raportu zostanie nieodpłatnie przekazany do bibliotek szkolnych w całej Polsce. Niedawno wydano również angielską wersję dokumentu. Raport Rotmistrza Pileckiego został opracowany niezwykle sumiennie, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. W skład komitetu redakcyjnego weszli dr hab. Józef Brynkus, red. Michał Siwiec-Cielebon, prof. Wiesław Jan Wysocki i ks. Grzegorz Radzikowski.

Witold Pilecki, przystępując do spisania tego, co widział i czego doznał w KL Auschwitz, nie czynił tego dla pieniędzy, chociaż mu je oferowano. Nie zrobił tego dla awansów, bo i tak udawał się z kolejną misją – straceńczą, jak się miało okazać – tym razem bez możliwości ocalenia. Spisał go dla Pamięci i Historii, aby przypomnieć kilkuset swoich współpracowników, tych którzy zaangażowali się w obozową konspirację, by przygotować kolegów-więźniów na moment ewentualnego powstańczego zrywu i oswobodzenia. Nadzieja i otucha, pomoc medyczna, organizacyjna i żywnościowa, którą niosła podziemna organizacja Pileckiego, niewątpliwie uratowały życie wielu spośród tysięcy więźniów.

Ze względów politycznych w Polsce powojennej istnienie tak rozbudowanej siatki konspiracyjnej w KL Auschwitz przemilczano, a obraz działalności konspiracji przeciwko Niemcom zafałszowano. Dokonanie Pileckiego – założenie konspiracji i profesjonalnie prowadzonej działalności warunkach skrajnej opresji – z dzisiejszej perspektywy jest w historii II Wojny Światowej zdarzeniem bez precedensu.

Czytaj więcej


Źródło: Niezależna.pl

Opublikowano przez Biuro Poselskie dra hab. Józefa Brynkus