Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Konieczna jest nowelizacja tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Konieczna jest nowelizacja tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Złożyłem interpelację w związku z przyjętą przez Sejm RP 16 grudnia 2016 r. tzw. ustawą dezubekizacyjną, która słusznie odbiera nienależne przywilej byłym funkcjonariuszom aparatu represji Polski Ludowej. Jednakże w ustawie tej zawarte zostały pewne nieścisłości, które wymagają poprawek. W związku z tym przesłałem i zgłosiłem szefowi MSWiA proponowane poprawki oraz ich uzasadnienie. Jednocześnie pytam w jakim trybie i kiedy MSWiA zamierza to zrobić?

Szanowny Panie Ministrze
Piszę do Pana Ministra w związku z przyjętą przez Sejm RP 16 grudnia 2016 r. tzw. ustawą dezubekizacyjną. Słusznie odbiera ona nienależne przywilej byłym funkcjonariuszom aparatu represji Polski Ludowej. Jednakże w ustawie tej zawarte zostały pewne nieścisłości, które wymagają poprawek. W związku z tym przesyłam proponowane poprawki i ich uzasadnienie.

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…  (zwanej powszechnie po wprowadzeniu ostatnich zmian ustawą dezubekizacyjną, z racji pozbawiania przywilejów wynikających ze służby w komunistycznych organach represji) zmienionej Dz. U. z 2016 r. poz. 2270 drobne błędy uniemożliwiają objęcie jej działaniem wszystkich funkcjonariuszy.

1. W art. 13 b, wskazującym cywilne i wojskowe instytucje i formacje, w których służbę uznaje się za służbę na rzecz totalitarnego państwa, w punkcie 2. podpunkt c jest nieprecyzyjny. Pominięto w ogóle funkcjonariuszy piastujących jedne z najważniejszych stanowisk kierowniczych – szefów Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych (i Stołecznego USW) mimo, że wymieniono ich poprzedników, piastujących stanowiska Komendantów Wojewódzkich MO. Nie wiadomo, czym kierowano się nie wymieniając szefów Rejonowych, Miejskich i Dzielnicowych USW, podczas, gdy wymieniono jako służbę na rzecz państwa totalitarnego służbę na etacie Ministra Spraw Wewnętrznych, a zatem zwierzchnika szefów WUSW i szefów wszystkich niższych instancji.

2. Drugim mankamentem jest wadliwe wskazanie jako służby w organach państwa totalitarnego służby w Głównym Inspektoracie Ochrony Przemysłu – tylko od dnia 27 listopada 1981 r. wprowadzenie tej cezury uczyniło omawianą ustawę sprzeczną z ustawami o IPN oraz lustracyjną, które przyjęły jako służbę na rzecz państwa totalitarnego służbę w GIOP w całym okresie jego istnienia, tj. w latach 1956-1989. Nie wiadomo, na jakiej podstawie wyznaczono ową cezurę czasową dnia 27 listopada 1981 r. Pion ochrony gospodarki realizował zadania Służby Bezpieczeństwa przez cały czas swojego istnienia. Może to narazić Skarb Państwa na roszczenia odszkodowawcze z powodu wcześniejszych procedur lustracyjnych i dezubekizacyjnych wobec funkcjonariuszy służących w tym pionie – w okresie przed 27 listopada 1981 r.

Wątpliwości w zakresie zaliczenia GIOP do SB nie miał nawet zdeklarowanie antylustracyjny i antydezubekizacyjny biegły pracujący na rzecz byłych funkcjonariusz, prof. dr hab. Marek Chmaj, który w opinii sporządzonej w 2010 roku dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych „w przedmiocie określenia zakresu podmiotowego ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym…”, określając rodzaje służb zaliczonych do SB, jednoznacznie wymienia w załączniku stanowiącym część owej opinii:

„pion ochrony przemysłu 1) Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu MSW (1956-1989) 2) Inspektorat Ochrony Przemysłu Komendy Wojewódzkiej MO/Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych;”

Wspomniana opinia dostępna jest na stronie www. janusz-zemke

3. W obecnej ustawie do służby w organach państwa totalitarnego zaliczone została służba w Biurze Ochrony Rządu. To postęp w stosunku do ustaw poprzednich, o IPN i lustracyjnej, w których służby w BOR nie ujęto. Powoduje jednak wzajemną sprzeczność z tamtymi ustawami, które należy poprawić.

Tu ciekawostka – osławiony generał Marian Janicki dzięki obecnej ustawie straci znaczną część swej generalskiej emerytury, jako były pracownik Wydziału V (transport) BOR od 1985 r., ale w świetle ustawy lustracyjnej złożył zgodne z prawdą oświadczenie, że nie był pracownikiem czy współpracownikiem służb państwa totalitarnego, ponieważ w ustawie lustracyjnej BOR nie wymieniono.

Należałoby powyższe sprzeczności czy wątpliwości wyjaśnić i usunąć. W jakim trybie i kiedy MSW zamierza to zrobić?

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP

Fot. ipn.gov.pl