Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Słuszna koncepcja Międzymorza. Kto wspiera Polskę?

Słuszna koncepcja Międzymorza. Kto wspiera Polskę?

Zasygnalizowana w wystąpieniach Ministra Spraw Zagranicznych koncepcja Międzymorza nawiązuje do historycznej idei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Także dziś jest to bez wątpienia jeden z kluczowych pomysłów na uprawianie polskiej polityki zagranicznej i z nadzieją patrzyliśmy na próby jej realizacji.

Koncepcja ta jest też ważna dla budowy pozycji Polski w Europie. Jej założeniem jest – w pewnym uproszczeniu – koordynacja a docelowo ścisła współpraca polityczna państw położonych miedzy morzami: Bałtyckim a Czarnym.

Prosimy o wykazanie, które państwa UE  z „Międzymorza” koordynują swoje działania polityczne z Polską w kwestii ich wspólnej polityki wobec UE, Rosji, czy Stanów Zjednoczonych.

Proszę też, by Pan Minister ustosunkował się do tego problemu w kontekście kandydatury Jacka Sariusza-Wolskiego na Przewodniczącego Rady Europejskiej i potencjalnego jej wsparcia przez państwa objęte polityczno-geograficznym terminem Międzymorza.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł na Sejm RP