Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Hołd Żołnierzom Wyklętym oddaliśmy w Warszawie, Wadowicach i Andrychowie

Hołd Żołnierzom Wyklętym oddaliśmy w Warszawie, Wadowicach i Andrychowie

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Pamięci i Tradycji Żołnierzy Wyklętych wraz z asystentem Michałem Siwcem-Cielebonem uczestniczyli w konferencji poświęconej Żołnierzom Niezłomnym w Sejmie. Konferencja zorganizowana tradycyjnie w dniu 28 lutego podzielona została na dwa bloki – kombatancki oraz młodzieżowy.

W pierwszej części występowali weterani i historycy, zaś w drugiej młodzież prezentująca rozmaite formy i pomysły upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. Konferencję prowadzili posłowie prof. Jacek Kurzępa oraz Iwona Michałek. W wystąpieniach nie zabrakło akcentu małopolskiego. Piękną propozycję obrania na patrona Żołnierzy Wyklętych ks. Władysława Gurgacza, jezuity zamordowanego przez bezpiekę za współpracę i pomoc religijną niesioną partyzantom oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej „Żandarmeria” zgłosiła Roksana Szczypta-Szczęch, na co dzień pracownica krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Wadowicach miały w tym roku skromny przebieg. 1 marca kwiaty i znicze u stóp Pomnika Katyńskiego złożyli starosta Bartosz Kaliński wraz z członkiem Zarządu Powiatu Eugeniuszem Kurdasem i asystent posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa, Michał Siwiec-Cielebon. Przedstawiciele młodzieży wadowickich szkół średnich zapalili znicze pamięci. Starosta w swoim  wystąpieniu przypomniał wielką skale społecznego oporu przeciwko władzy komunistycznej w Polsce i zaangażowanie społeczeństwa w pomoc Żołnierzom Wyklętym. Z kolei Michał Siwiec-Cielebon przypomniał walki i wydarzenia związane z Żołnierzami Niezłomnymi na Ziemi Wadowickiej oraz poinformował o postępie badań nad losami Żołnierzy Wyklętych w naszym regionie, a także o niektórych realizowanych i planowanych formach upamiętnienia bohaterów oporu przeciwko władzy komunistów.

Tego samego dnia wieczorem w Andrychowie, po mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Czernika w kościele parafialnym pw. św. Macieja, złożono kwiaty u stóp ołtarza polowego przy kościele oraz oddano hołd Żołnierzom Wyklętym przed muralem w Parku Miejskim, gdzie w symbolicznej Alei Pamięci prezentowane były fotografie niektórych bohaterów antykomunistycznego oporu.  Obecni byli posłowie na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus i Marek Polak oraz działacze społeczni i samorządowi z Andrychowa. Licznie przybyła młodzież. Michał Siwiec-Cielebon przypomniał przed muralem postać dowódcy oddziału partyzanckiego działającego w okolicach Andrychowa, ppor. Mieczysława Kozłowskiego „Żbika” „Błyska-Bunta”, który został zamordowany z wyroku komunistycznych siepaczy w krakowskim Więzieniu Montelupich, oraz poinformował zgromadzonych o pracach Instytutu Pamięci Narodowej zmierzających do zidentyfikowania jego szczątków złożonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus objął także patronat nad upamiętnieniem Żołnierzy Wyklętych w Gminie Łapanów w powiecie bocheńskim.

W sobotę 4 marca przed południem u stóp brzozowego krzyża pod Grabowcem nad Stradomką, w miejscu zwycięskiej walki stoczonej 31 marca przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych „Żandarmeria” pod dowództwem kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy” z funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa, kwiaty złożyli poseł J. Brynkus wraz z asystentem M. Siwcem-Cielebonem oraz przedstawiciele władz samorządowych Łapanowa z wójtem Robertem Rojem, nauczyciele szkół i młodzież. Dla upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miejscowi działacze patriotyczni i sportowi oraz nauczyciele zorganizowali dla młodzieżowych drużyn żeńskich Piłkarski Halowy Turniej Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po południu tego dnia zorganizowano zawody poświęcone pamięci Karola Wojtyły – Śladami obecności św. Jana Pawła II, w ramach których zmagali się uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, a całość zwieńczył mecz futsalu pomiędzy oldboyami „Piasta” Łapanów a oldboyami reprezentacji Polski. Przed rozpoczęciem turniejów poseł dr hab. Józef Brynkus wygłosił prelekcję z prezentacją poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

Fot. własne i Piotr Kucharski.