Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Kukiz’15 opowiada się za dalszym procedowaniem ustawy o kombatantach

Kukiz’15 opowiada się za dalszym procedowaniem ustawy o kombatantach

W trakcie plenarnego posiedzenia Sejmu w środę (25.01.2017r.) przedstawiłem stanowisko Klubu Kukiz’15 wobec ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Objęcie dodatkową pomocą w postaci opłaty części kosztów pobytu w domu pomocy społecznej kombatantów Powstania Warszawskiego jest ideą ze wszech miar słuszną. Jedyna wątpliwość dotyczy faktu, że pomocą taką objęta zostanie tylko nieliczna grupka, którą wydziela się z szerokiego grona kombatantów i daje jej przywileje dodatkowe. Przyjmując bowiem, że pomoc w postaci dopłaty przez gminę 50 procent kosztów pobytu w domach pomocy społecznej jest w pełni zasłużona i uzasadniona – przyznając takie uprawnienie tylko weteranom Powstania Warszawskiego – innym kombatantom tego przywileju się odmawia. W taki sposób kreuje się ewidentną nierówność podmiotów w ramach jednej grupy społeczeństwa.

Dlatego w tym zakresie należałoby pójść dalej i dopłatą 50 procent kosztów pobytu w domach pomocy społecznej objąć wszystkie osoby spełniające kryteria ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych. Wszyscy bowiem walczyli o wolną i suwerenną Polskę. Przywileje takie należą się także m.in. więźniom obozów koncentracyjnych czy łagrów, Żołnierzom Wyklętym Niezłomnym, kombatantom Polskich Sił Zbrojnych czy coraz mniej licznym weteranom obrony Ojczyzny z 1939 r.

Dzisiaj ludzie zgłaszający tą propozycję zmiany – wprowadzenia dopłat z pobyt w DPS dla Powstańców Warszawskich – wyraźnie grają tym społecznie nośnym tematem. Jeszcze niedawno przedstawiciele tych środowisk negowali w ogóle potrzebę wybuchu Powstania i walki Polaków o Niepodległość. Najpierw kwestionowali całą idę niepodległościową, później ideę Powstania jako demonstracji antysowieckiej, z czasem już tylko dowódców Powstania i legalne władze RP w Londynie, a teraz chcą się podlizać nielicznym żyjącym powstańcom, kosztem innych kombatantów, skłócając i różnicując środowiska poprzez rozdawnictwo tylko nielicznym reglamentowanych przywilejów.

Niemniej jednak klub Kukiz’15 – mając na uwadze – uzasadnione racje tego rozwiązania – opowiada się za dalszym procedowaniem proponowanej ustawy.