Poseł Brynkus > Aktualności > Aktualności > Najważniejsze są ludzkie sprawy, nie statystyki… Rozmowa z posłem drem hab. Józefem Brynkusem

Najważniejsze są ludzkie sprawy, nie statystyki… Rozmowa z posłem drem hab. Józefem Brynkusem

W rozmowie z Bogdanem Szpilą poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus podsumował mijającą kadencję parlamentu, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, że wiele jeszcze spraw wymaga interwencji i wiele rzeczy jest do zrobienia.

Aktywność i zaangażowanie posła Józefa Brynkusa bardzo dobrze oddają sejmowe statystki. Ale nie one są najważniejsze, a liczba i waga ludzkich spraw, w które poseł się zaangażował. Poseł przypomina o swojej aktywności w sprawach Jeziora Mucharskiego i jego otoczenia, wskazując równocześnie na brak zaangażowania ze strony władz w rozwiązanie wielu problemów. Wskazuje na konieczność zmian w systemie edukacji, ochrony zdrowia, rolnictwa i produkcji żywności i podkreśla wieloletnie zaniedbania, przypominając o wielu swoich inicjatywach poselskich, które zrealizowane przyczyniły się do poprawy codziennej egzystencji Polaków, a także o tych elementach programu, o zrealizowanie których będzie zabiegał w kolejnej kadencji parlamentarnej. – 13 października idźmy wszyscy na wybory i dokonajmy dobrego wyboru – apeluje poseł. – Lista 1 pozycja 1 – Józef Brynkus.